Dzięki publikacji pt. Infografika: krótki poradnik, którą napisał Wawrzyniec Święcicki dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mamy dostęp do ciekawego podsumowania zagadnienia infografiki. Tym bardziej jest to bardzo cenna lektura z racji, że napisał ją praktyk: wybitny ilustrator, współpracownik Gazety Wyborczej i twórca wielu znakomitych infografik.

Materiały i opinie twórców infografiki są dla mnie ważniejsze niż publikacje teoretyków ze świata dziennikarskiego czy marketingowego. Przewagą nad resztą osób jest ich doświadczenie w praktyce, a nie tylko w teorii. Wiele godzin poświęconych na pracę nad projektem uczy pokory i daje dużo zrozumienia, wzbudza również chęć pogłębiania zagadnienia skutecznego przekazywania informacji w formie wizualnej.

Osoba, która na co dzień nieustannie zmaga się z wyzwaniami projektowymi ma zdecydowanie lepszy pogląd na zagadnienia percepcji danych i obrazu. Poradnik został stworzony pod konkurs Infografika.Nauka.UJ  organizowany przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zachęcam do jego pobrania bezpośrednio ze strony UJ. 

Czego dowiemy się z poradnika Wawrzyńca Święcickiego?

 • Poradnik wprowadzi Cię w świat projektowania infografiki w ramach wybranych tematów:
 • Różne sposoby przekazywania informacji
 • Cechy dobrej infografiki
 • Jak zrobić dobrą infografikę
 • Sposoby wizualizowania danych
 • Przykłady najczęstszych błędów
 • Błędy wynikające ze złej percepcji danych
 • Błędy wynikające ze złej percepcji obrazu
 • Infografika w internecie
 • Najpopularniejsze programy do tworzenia infografiki w internecie

WAWRZYNIEC ŚWIĘCICKI

Infografika za pomocą obrazów uzupełnionych tekstem opowiada złożoną historię.

Infografiki pozwalają w prosty i ciekawy sposób przedstawić fakty lub idee jednocześnie zwracając uwagę na zależność pomiędzy prezentowanymi danymi. Mogą za pomocą obrazów uzupełnionych niezbędną ilością tekstu, opowiadać złożoną historię.

 • W infografice główną rolę odgrywa grafika. To na niej powinien spoczywać główny ciężar przedstawienia problemu. Jednak zazwyczaj niezbędny jest komentarz słowny – ograniczający się przynajmniej do tytułu i ułatwiający szybkie zidentyfikowanie kluczowych informacji. Nie należy dążyć do wyeliminowania tekstu z infografiki za wszelką cenę. Priorytetem jest dostarczenie czytelnikowi łatwej do zrozumienia informacji, a nie skomplikowanego rebusu. Komentarze powinny być krótkie i jasno sformułowane, odnoszące się bezpośrednio do grafiki.
 • Głównym środkiem przekazu w infografice jest obraz. Dzięki temu informacje w niej zawarte szybko i bez zbędnego wysiłku są odczytywane przez mózg czytelnika. Emocje wywołane przez obraz dodatkowo mogą stymulować mózg do efektywniejszej pracy, wywoływać większe zainteresowanie.
 • Infografika jest powszechnie zrozumiała, ponieważ posługuje się uniwersalnym kodem – obrazami. Dzięki temu w większym stopniu niż język pisany jest w stanie pokonać bariery związane z wykształceniem, znajomością języka, brakiem wyobraźni itp. W łatwy sposób pomaga coś zrozumieć lub odkryć.
 • Infografika ukazuje trudne do zaobserwowania zależności między informacjami. Wskazuje najważniejsze elementy i uwypukla istniejące między nimi powiązania, ułatwiając pełne zrozumienie problemu.
 • Infografika powinna móc funkcjonować samodzielnie – nawet po oddzieleniu od głównego tekstu (np. artykułu) powinna być zrozumiała, zawierać informacje wyjaśniające zjawisko lub jakiś jego aspekt od początku do końca (jak zdanie zaczynające się od dużej litery a kończące kropką).
 • Infografika ułatwia koncentrację na elementach, mających istotne znaczenie.
 • Dobra infografika powinna być atrakcyjna i przyjazna dla odbiorcy, a przez to powinna zachęcać do przeanalizowania. Zawiera w sobie obietnicę zrozumienia i odkrycia czegoś nowego w prosty sposób.
Wawrzyniec Święcicki

Infografiki – krótki poradnik, wawrzyniecswiecicki. com, tekst zamieszczony pierwotnie na stronie www.nauka.uj.edu.pl.

I tutaj moje uznanie za ważne słowa Wawrzyńca Święcickiego „Infografika za pomocą obrazów uzupełnionych tekstem opowiada złożoną historię”. To właśnie potwierdza, że praktyk projektujący infografikę nigdy nie zacznie od tego, że infografika to po prostu wykresy i tabele, a jednak podkreśla fakt, że jest to wizualna opowieść. To również wskazuje na rozwój nie tylko świadomości projektowej, ale i na ogólną zmianę podejścia do infografiki.

W latach 90tych faktycznie infografika w Polsce była znana tylko z wykresów i tabel, o których pisze w swoich definicjach Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego. Tymczasem na świecie infografika już w XIX wieku stanowiła unikalne wizualne opowieści, które były wykonywane w technikach warsztatowych np. w technice miedziorytu. Pomimo upływu wielu lat te realizacje są aktualne aż do dziś. Więcej o takich realizacjach i ujęciu infografiki w świecie polskiego dziennikarstwa pisze Lech Mazurczyk w rozdziale o infografice w publikacji pt. Biblia Dziennikarstwa.

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.