Dzisiaj analiza materiałów autorstwa Jon Schwabish i Severino Ribecca o nazwie THE GRAPHIC CONTINUUM. To weryfikacja kolejnych materiałów pod rozdział „Elementy Infografiki”, który znajdzie się w 2 części książki dotyczącej praktycznej strony infografiki.

Według autorów przy projektowaniu grafiki używamy różnych kształtów, oznaczeń, kolorów do tworzenia większych szablonów i ukazania relacji pomiędzy wybranymi obiektami czy zmiennymi. Praca „The Graphic Continuum” to pewnego rodzaju mapa i wykaz rekomendacji form graficznych, które można użyć do ukazania wybranego wątku i pokazania różnic czy relacji. Relacje pomiędzy tymi grafami z natury nie mogły zostać pokazane w formie linearnej. Zostały pogrupowane na formy, które są do siebie zbliżone pod względem ich funkcji zastosowania w wizualizacji danych. Przykładowo wykres słupkowy może być użyty w celach porównania różnych wartości, ale może również pokazywać jak wartości zmieniają się w perspektywie czasu. Natomiast przy użyciu wykresu typu „scatterplot” może zostać użyta do pokazania współzależności i korelacji w jednym przedziale czasowym lub w całym cyklu czasowym.

Grupa COMPARISON

To wykaz grafów stosowanych w celach porównania różnych informacji lub wartości

Grupa TIME

To wykaz grafów stosowanych do ujęcia informacji w kontekście czasu

Grupa GEO – SPATIAL

To wykaz grafów, które pomogą ujęcie informacji w kontekście lokalizacji

Grupa PART TO WHOLE

pokazuje jak zaprezentować relacje części w kontekście zbioru danych

Grupa RELATIONSHIPS

zawiera wykaz grafów, które ukazują zależności pomiędzy różnymi zmiennymi.

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.