Dzisiaj analiza materiałów autorstwa Jon Schwabish i Severino Ribecca o nazwie THE GRAPHIC CONTINUUM. To weryfikacja kolejnych materiałów pod rozdział „Elementy Infografiki”, który znajdzie się w 2 części książki dotyczącej praktycznej strony infografiki.

„The Graphic Continuum” nie jest wykazem, który przedstawia zagadnienie wizualizacji danych kompleksowo. Nie jest to też w pełni wyczerpujące ujęcie, jednak zawiera pewne reprezentatywne grafy i połączenia, które według autorów mają podobne zastosowanie przy wizualizacji informacji.

Grafika zawiera 5 głównych grup:

– Comparisons – tutaj znajdują się formy wizualizacji danych, które są najczęściej stosowane w celach porównania informacji. Tutaj autorzy postarali się w jak największym stopniu. Wykaz jest na prawdę bardzo rzetelny.

– Time – tutaj zaproponowano formy graficzne, które są najczęściej stosowane do prezentacji zmiennych w kontekście czasu. To również bardzo imponujący i wart przestudiowania wykaz.

– Geo Spatial – to zbiór elementów, grafów i form, który pomaga nam w przedstawieniu informacji w kontekście lokalizacji. Mamy tutaj formy od map cieplnych po kartogramy. Bardzo wartościowy wykaz. Polecam dokładne przestudiowanie.

– Part-to-Whole – to dosyć ciekawe wyróżnienie autorów pokazuje, jak przedstawić relacje części w kontekście całości informacji czy zbioru danych.

– Relationships – ta grupa zawiera wykaz grafów, które pozwalają na prezentację korelacji pomiędzy różnymi zmiennymi.

Poniżej znajduje się grafika ujmująca wszystkie 5 grup w całości. Jak widać w tej formie absolutnie nie jest czytelna i ograniczona pod względem formy prezentacji. W kolejnej części tego artykułu zobaczysz powiększenia na wybrane fragmenty grafiki. Na pewno ta wersja sprawdza się idealnie przy formacie plakatowym, B2 – 50 x 70 i większe np. 100 x 70.

Według autorów przy projektowaniu grafiki używamy różnych kształtów, oznaczeń, kolorów do tworzenia większych szablonów i ukazania relacji pomiędzy wybranymi obiektami czy zmiennymi.  Praca „The Graphic Continuum” to pewnego rodzaju mapa i wykaz rekomendacji form graficznych, które można użyć do ukazania wybranego wątku i pokazania różnic czy relacji. Relacje pomiędzy tymi grafami z natury nie mogły zostać pokazane w formie linearnej. Zostały pogrupowane na formy, które są do siebie zbliżone pod względem ich funkcji zastosowania w wizualizacji danych. Przykładowo wykres słupkowy może być użyty w celach porównania różnych wartości, ale może również pokazywać jak wartości zmieniają się w perspektywie czasu. Natomiast przy użyciu wykresu typu „scatterplot” może zostać użyta do pokazania współzależności i korelacji w jednym przedziale czasowym lub w całym cyklu czasowym.

Grupa COMPARISON

To wykaz grafów stosowanych w celach porównania różnych informacji lub wartości

Grupa TIME

To wykaz grafów stosowanych do ujęcia informacji w kontekście czasu

Grupa GEO – SPATIAL

To wykaz grafów, które pomogą ujęcie informacji w kontekście lokalizacji

Grupa PART TO WHOLE

pokazuje jak zaprezentować relacje części w kontekście zbioru danych

Grupa RELATIONSHIPS

zawiera wykaz grafów, które ukazują zależności pomiędzy różnymi zmiennymi.

Pozdrawiam kreatywnie,

Anita Bednarczyk

l

Widzisz błąd w artykule? Zostań naszym bohaterem i poinformuj o tym!