Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autorzy: Maciej Janas, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz, Oliwia Pietras
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autorzy: Maciej Janas, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz, Oliwia Pietras
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Kim jest John Grimwade?

John Grimwade zajmuje się zarządzaniem swoją firmą – John Grimwade Information Graphics. Poprzez swoją wieloletnią działalność projektową stanowi inspirację dla wielu dziennikarzy wizualnych i projektantów informacji. Dzięki renomie w branży artysta prowadził prezentacje i warsztaty w wielu krajach. Był również jednym z czołowych prelegentów na warsztatach „Show, Don’t Tell!”, o których renomie świadczą nazwiska prowadzących: Alberto Cairo, Geoff McGhee i Juan Velasco.

Warto wspomnieć o jego licznych publikacjach w dziesiątkach magazynów, gazet i książek. Amerykanin jest także wielokrotnym laureatem konkursów branżowych w zakresie dziennikarstwa wizualnego. John Grimwade uzbierał w swoim dorobku 80 znaczących międzynarodowych nagród za projekty infografik. Wśród nich znajdują się te z najbardziej prestiżowych organizacji, takich jak: Malofiej (International Infographic Awards – Malofiej) oraz The Society of Publication Design Awards. Na swoim koncie posiada także renomowaną nagrodę Lifetime Achievement Award przyznawaną wybitnym twórcom przez organizację The Society for News Design (SND). 

John Grimwade i jego doświadczenie zawodowe

John Grimwade przed podjęciem własnej działalności pracował w Condé Nast Publications na stanowisku dyrektora graficznego w magazynie „Condé Nast Traveler”. Poza tym zajmował się tworzeniem infografik dla ponad 30 magazynów i do kilku książek, m.in. „Popular Science” czy też „Eight by Eight”, piłkarskiego czasopisma z tytułem Magazynu Roku 2015 według The Society of Publication Design (SPD). Wcześniej działał przez 14 lat dla mediów i wydawców z Londynu również jako twórca wizualnych objaśnień, m.in. w dzienniku „The Times”, z którym współpracował sześć lat. Zanim jeszcze zdecydował się na założenie własnej firmy, prowadził także działalność edukacyjną i komercyjną. W ramach edukacji zajmował się nauczaniem studentów i absolwentów na VisCom (The School of Visual Communication) na Uniwersytecie w Ohio. Prowadził ponadto warsztaty infograficzne „Show, Don’t Tell” na konferencji Malofiej ​​​(International Infographics Summit – Malofiej) w Pampelunie w Hiszpanii oraz uczył grafiki informacyjnej w School of Visual Arts na Manhattanie.

Styl działania

Johna Grimwade wyróżnia minimalistyczny styl projektowy. Nie używa w swoich pracach zbędnych elementów, cechuje je precyzja, wdzięk i oszczędność środków wyrazu. Dzięki jego podejściu możemy zobaczyć, że w dobrej infografice chodzi o ułatwienie komunikacji i zrozumienie ważnych informacji, a nie opanowanie technologii.

Proces tworzenia

John Grimwade tworzenie projektu zaczyna od wybrania sposobu opowiedzenia historii. Dąży do osiągania porządku w narracji. Chodzi o dojście do najlepszego sposobu na przedstawienie historii, który będzie jednocześnie przyjemny i głęboki w odbiorze. Kolejnym etapem projektowania jest tworzenie hierarchii – rozpoznanie i wymienienie elementów opowieści wraz z ich umiejscowieniem. Ponadto projektant dużą wagę przywiązuje do odpowiedzi na pytania: „Jaki jest cel?” czy „Jaka jest historia?”. W jego opinii ważne jest zadbanie o przygotowanie formy, a nie tylko treści infografiki. Zaleca również świadome redagowanie informacji. Dla Johna Grimwade’a ważny jest jak najwcześniejszy udział w projekcie. Wynika to z potrzeby kontroli nad parametrami projektu i czasem niezbędnym na wprowadzanie zmian.

W czasie spotkań z zespołem dotyczących projektów podstawę stanowi dla niego praca na akcesoriach niecyfrowych, takich jak papier i ołówek. Przydają się one do ciągłego notowania i zmieniania ustaleń. Efektem spotkania jest przygotowanie wstępnego szkicu. Następnie John modyfikuje szkic w zależności od uwag i bieżących potrzeb. Takie podejście ma przewagę nad realizowaniem infografiki od razu z trzech powodów: 

  • brak przywiązania do pierwszych pomysłów, 
  • trudniejsze wprowadzanie zmian w programie graficznym, 
  • większa elastyczność i otwartość na modyfikacje. 

 

John Grimwade krytykuje podejście, w którym projektowanie rozpoczyna się od nałożenia większych elementów na obraz, a dopiero później dopasowywanie pozostałych fragmentów kompozycji. Według niego kolejność powinna wyglądać następująco: najpierw solidna struktura, następnie historia, którą się przekazuje. 

Znaj cel swojej infografiki

John Grimwade należy do przeciwników tworzenia wizualizacji danych bez konkretnego celu i znaczenia. Często takie realizacje są zbyt poważne i tajemnicze, skupiają się na specjalistycznej części odbiorców. Jest to sprzeczne z podstawowym założeniem grafiki informacyjnej. Skuteczne infografiki powinny być angażujące i informatywne dla odbiorcy. Na szczęście coraz popularniejszy staje się „storytelling”. Jeśli zostanie połączony z zastosowaniem podstawowych zasad dziennikarskich, rozwiąże to problemy z bezcelowym projektowaniem.

Warsztaty „Show, don’t tell”

Warsztaty „Show, don’t tell” co roku są realizowane w ramach konferencji Malofiej ​​​(International Infographics Summit – Malofiej), na której John Grimwade wraz z Juanem Velasco byli pierwszymi prowadzącymi. Pozostali prowadzący dołączyli później do zespołu, aby uzupełnić ich kompetencje i rozszerzyć warsztaty o projektowanie informacji pod strony internetowe i interaktywne formy. Co wyróżnia te zajęcia? Przede wszystkim ich praktyczny charakter. Przykładowo warsztaty są prowadzone w terenie i interesującej lokalizacji, np. w fabryce samochodów. Zaczynają się od zbierania materiałów. Następnie uczestnicy dzielą się na grupy. Każda grupa ma za zadanie stworzenie graficznych objaśnień. Wśród zalet warsztatów znajduje się atmosfera, nacisk kładziony jest na przyjazność i otwartość. Każdy uczestnik może podejść, porozmawiać, wymienić się pomysłami i nawiązywać trwałe znajomości.

Nostalgia

John Grimwade należy do nostalgicznych osób. Wraca wspomnieniami do czasów, gdy infografika opierała się na narzędziach warsztatowych, takich jak: pióro, ołówek, atrament czy farba – bez cyfrowych elementów. Tworzenie projektów było wtedy bardziej wymagające sprzętowo i mniej wybaczające pomyłki. Projektant musiał wykazać się większą uważnością i skupieniem podczas pracy, aby nie popełniać błędów. Artysta porównuje siebie pod wieloma względami do infograficznych dinozaurów. Jego zdaniem współcześnie zdecydowanie łatwiej wprowadzać zmiany do infografiki, co niekoniecznie jest lepsze. Różnicę w podejściu do infografiki stanowi również powszechny dostęp do nowości i prac innych w branży. W swoich wpisach blogowych i artykułach wielokrotnie podaje w wątpliwość, kiedy były lepsze czasy dla dobra infografiki. 

Rady dla aspirujących infografików

John Grimwade zachęca do obcowania z narzędziami warsztatowymi i technikami odręcznymi. Namawia do chwycenia przyborów i obserwowania zupełnie nowych efektów. Jest to rozwijające doświadczenie, zwłaszcza dla osób wychowujących się w erze cyfrowej. 

Projektant akcentuje różnice między dziennikarstwem a zajmowaniem się infografiką. Różnica między tradycyjnymi dziennikarzami a osobami z doświadczeniami, takimi jak John Grimwade, przejawia się na poziomie języka. Jak twierdzi sam autor infografik: „Dziennikarze używają słów; my używamy obrazków, tabel, wykresów, map, diagramów i ilustracji”.

John Grimwade podkreśla znaczenie umiejętności reporterskich i redaktorskich w tworzeniu projektów infografik. Pozwalają one na nauczenie się klarowności, ze względu na bycie pomostem między zawiłym światem informacji a użytkownikami oczekującymi zrozumienia. Spełnienie tego warunku jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w projektowaniu. 

Sam lider infografiki zachęca swoich uczniów do częstego i intensywnego rysowania. Przeciwdziała on przywiązywaniu się do wybranych propozycji i namawia do otwartości na nowe pomysły. Chodzi tutaj o skupienie się na funkcji, jaką pełni szkic, czyli dostarczeniu różnych perspektyw i spojrzeń na zagadnienie infografiki. Podczas powstawania szkiców nie liczy się ich poziom, ilość czy precyzja. Jest to naturalny sposób rejestracji pomysłów. Zazwyczaj kilka podstawowych szkiców umożliwia zrozumienie koncepcji projektu.

Zalecane umiejętności do nauczenia przez adeptów infografiki

Dla Johna Grimwade’a podstawą do nauczenia projektowania infografik było doświadczenie pracy w mediach informacyjnych. Poza samą pracą infografik zaleca opanowanie umiejętności krytycznego myślenia i zastosowanie jej w spojrzeniu na grafikę informacyjną. Sugeruje, żeby pochłaniać jak najwięcej projektów z wszelkich źródeł. Następnie analizować wybrane infografiki i wizualizacje oraz traktować je jako drogowskaz do zrozumienia fundamentalnych kwestii projektowych. 

Kolejną kluczową kwestią jest nabranie auto świadomości. Musisz stwierdzić, czy masz odpowiednie chęci, aby zająć się projektowaniem infografiki. To konieczne ze względu na trudność branży – większą niż mogłoby się wydawać. Bez wewnętrznej motywacji i pasji nie będziesz miał odpowiedniej wytrwałości, by przetrwać lata prób i błędów. W tej profesji wymaga się drobiazgowości i gotowości do zmierzenia się z tworzeniem historii. Nie jest to praca artystyczna. Jeśli będziesz ją traktował w taki sposób, zmniejszysz swoje prawdopodobieństwo na odniesienie znaczącego sukcesu.

Uniwersalne zasady

Przepis na dobrą infografikę składa się z jasnych wizualnie objaśnień, prostej struktury i starannej hierarchii. Te elementy mają za zadanie przekonywać odbiorcę do obejrzenia projektu oraz być równocześnie proste w jego odczytaniu i dostarczać informacji. Powinny stanowić tak zwaną sztuką funkcjonalną. Wymienione powyżej zasady są fundamentalne oraz niezmienne od wielu lat. Warto również wspomnieć o kodzie infograficznym. Chodzi w nim o nietworzenie tzw. elitarnych infografik, czyli takich, które będą możliwe do opanowania w pełni tylko dla innych infografików. O jakości i przydatności grafiki informacyjnej decydują: wykorzystanie dostępnych elementów, wdzięczna komunikacja i zrozumienie istotnych kwestii, a nie opanowanie technologii. 

John Grimwade jest przeciwnikiem zbyt dużej ilości tekstu w infografice. Denerwuje go również oczekiwanie konkretnego przepisu na skuteczną infografikę oraz odgórne określenie liczbowe parametrów realizacji. Na to najczęściej liczą początkujący projektanci – aby wskazać im, jakie infografika powinna zawierać proporcje tekstu do obrazu. Zawsze warto mieć otwarty umysł i reagować na dynamikę zmiany różnych parametrów w zależności od czynników takich jak: przeznaczenie realizacji, typ odbiorcy czy efekt, jaki chcemy u niego wywołać. 

Wszystkie powyższe elementy sprowadzają się do jednego – niezależnie od złożoności projektu, podejście powinno być takie samo. Należy zawsze pamiętać o podstawowych zasadach dziennikarskich, mianowicie: zidentyfikowaniu elementów historii i klarownym ich przedstawieniu. Warto również pamiętać o dopasowaniu wykorzystanego środka przekazu do potrzeb. Czasami najlepiej historie opowie rysunek, a innym razem słowa. Ludzie manewrują w ten sposób od zamierzchłych czasów, gdy żyliśmy w jaskiniach. 

Samo przekształcenie historii w wielowymiarowe dzieło nie należy do łatwych zadań. Każdy element tego procesu jest trudny: hierarchia, sekwencja i ułożenie na osi czasu. Na szczęście interaktywność, ruch i multimedia dodają nam więcej możliwości niż statyczność scenopisarska.

Osobowość Grimwade’a

John Grimwade poza umiejętnościami wyróżnia się również osobowością, którą cenią koledzy z branży. Należy do ludzi zawsze gotowych nieść pomoc innym, cechując się przy tym wyjątkową cierpliwością. Dla wielu infografików stanowi nie tylko inspirację jako projektant, ale przede wszystkim jako człowiek z zasadami.

Odbiorca, nie redaktor czy projektant

Podstawą jest myślenie o odbiorcach jako czytelnikach, nie redaktorach czy projektantach. Odbiorcy nie muszą być analitykami danych, żeby pojąć sens naszej wizualnej opowieści. Ich zadaniem nie jest samodzielne zrozumienie i zaawansowana interpretacja projektu. Dlatego wizualizacja danych musi być przyjazna w odbiorze. Infografika powinna wyjaśniać i nakierowywać uwagę odbiorcy na wybrane aspekty. Odbiorcy mogą przejść dalej, jeśli chcą. Zaczynają jednak od narracji linearnej, która powinna ułatwiać im zrozumienie przekazu.

Spekulacje dotyczące przyszłości infografiki

Zdaniem Grimwade’a w przyszłości coraz częściej projektanci infografik będą szli w infografikę narracyjną. Czyli przed rozpoczęciem pracy nad projektem, będą ustalać zakres informacji, które chcą przedstawić, kontekst i wskazówki dotyczące odbioru. Ułatwiając tym samym odbiorcy odpowiedzi na pytania: „Co ta infografika mi uświadomiła?” czy „Do czego to jest mi to przydatne?”. Podsumowując: w pierwszej kolejności skup się na przekazie, a w następnie nad formą jego wyrażenia.

Blog Johna Grimwade’a

Dla osób interesujących się infografiką bardzo dobrym źródłem informacji jest blog Johna Grimwade’a, o nazwie „Infographics for the People”. Strona stanowi zasób typu „must-have” dla wszystkich zainteresowanych tematyką projektowania grafik informacyjnych. Autor na swojej stronie internetowej stosuje zasadę poruszania tematów dotyczących całego społeczeństwa, co czyni za pomocą swoich dzieł. Unika tzw. elitist visualisations, czyli projektów tworzonych dla maniaków i ekspertów danych, które okazują się zbyt trudne dla ogółu odbiorców. John Grimwade przypomina, o poczuciu lekkości i zabawy podczas realizacji infografiki. Traktuje je jako ważną część każdego procesu tworzenia przekazu. Pamiętaj o idei przewodniej tego bloga i twórz „infografiki dla ludzi!” (Nazwa bloga: „Infographics for the People!”).

Charakterystyka i styl jego projektów

John Grimwade w swoich projektach często stosuje umieszczanie obiektów pod skosem. Przy elementach 3D sprawia to wrażenie patrzenia na dany obiekt lub sytuację w ujęciu z lotu ptaka. Daje to odbiorcy możliwość wcielenia się w rolę obserwatora i szansę do lepszej oceny. Charakterystyczne w jego projektach jest również wyznaczanie ścieżki podążania wzroku poprzez stosowanie linii. Czasami są to linie wskazujące ruch obiektu, np. kierunek lotu piłki czy kierunek lotu samolotu. John Grimwade wyznaczył trend stosowania w projektach czerwonej linii wskazującej. Używa jej często w realizacjach zawierających mapy i skupiających się na konkretnej lokalizacji. Czerwona linia przykuwa uwagę odbiorcy i wskazuje mu kolejność odczytywania informacji. 

Projektant bardzo chętnie stosuje wizualizacje 3D, rzuty i przekroje. Ukazuje również sekwencję działań i historię danej sytuacji poprzez przedstawienie jednego obiektu na linii czasu lub w odniesieniu do chronologii wydarzeń. John Grimwade w swoich realizacjach wykazuje się bardzo precyzyjnym reporterskim podejściem, które ma na celu wprowadzenie odbiorcy w daną sytuację z odpowiednim poziomem informacji. Dane wydarzenie mocno osadza w kontekście poprzez właściwie dobrane tło i nastrój wizualizacji. Jego projekty wyróżniają się wysoką estetyką, przejrzystością, jasnymi kolorami i lekkością elementów. Często stosuje kompozycję otwartą realizacji, dzięki czemu odbiorca ma poczucie „dotykania” obiektu lub tematu, którego dotyczy projekt. Takim przykładem może być samolot, którego skrzydła lekko wychodzą poza kadr infografiki czy pędzący pociąg sprawiający wrażenie uciekania poza kadr. Te bardzo charakterystyczne dla jego prac zabiegi graficzne stały się wyznacznikiem dla początkujących projektantów grafiki informacyjnej.

Jak szukać informacji o projektantach infografiki?

Dokładne wyszukiwanie informacji w Internecie jest podstawą efektywnej nauki. W tym celu zalecamy sprecyzowanie frazy wyszukującej, najlepiej poprzez rozszerzenie o wybrane słowo kluczowe. Bez tego założenia, dostaniemy zbyt ogólne informacje. Dlatego przykładowo chcąc zobaczyć infografiki Johna Grimwade’a, zalecamy wpisać w okno wyszukiwarki: „John Grimwade infographics”. Możesz także skorzystać z przygotowanego przez nas szablonu. Zawarliśmy w nim wykaz przydatnych stron internetowych. 

 

Polecane frazy pod wyszukanie bieżących informacji

Ogólne informacje: John Grimwade infographic designer

Projekty infografik: John Grimwade infographics (Szukaj w widoku Grafiki / Google) 

Szkolenia / warsztaty: John Grimwade workshop

Źródła materiałów i więcej informacji o projektancie

Dowiedz się więcej

 

Infografika to branża indywidualistów i wyjątkowych osobowości. Jeśli chcesz poznać więcej liderów infografiki i zobaczyć projekty skutecznych infografik dziennikarskich sprawdź nasze kursy online.