Spis treści publikacji pt. „Infografika w prasie i Internecie”.

Tytuł: „Infografika w prasie i Internecie”
Autor: Przemysław Szews
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Data wydania: 2020
Język: Polski
Liczba stron: 198

Spis treści

Spis treści / Table of contents

 

Wstęp / 7

ROZDZIAŁ 1. Komunikacja wizualna w mediach. Role obrazu i tekstu w komunikatach i informacji / 13

1.1. Pojęcie komunikacji wizualnej / 13

1.2. Komunikacja wizualna jako część kultury wizualnej / 18

1.3. Rola i funkcje obrazu w komunikacji wizualnej / 20

1.4. Interaktywność jako kolejny etap projektowania mediów / 25

1.5. Tekst i obraz w mediach / 28

1.6. Tekst jako obraz – funkcja wizualna tekstu / 30

ROZDZIAŁ 2. Infografika jako sposób wizualizowania informacji i danych w prasie oraz w Internecie / 33

2.1. Pojęcie infografii / 34

2.2. Geneza infografiki / 35

2.3. Wizualizowanie informacji w dziennikarstwie /40

2.4. Infografika jako forma wizualizacji przekazu – historia / 41

2.5. Infografika współcześnie / 46

2.6. Infografika jako gatunek angażujący / 49

2.7. Rodzaje i odmiany infografiki / 57

2.8. Infografika internetowa i gatunki interaktywne / 63

2.9. Infografika dynamiczna / 65

2.10. Infografika dynamiczna a hipertekst / 68

2.11. Infografika dynamiczna jako gatunek angażujący / 71

2.12. Infografika jako informacyjny gatunek dziennikarski / 72

2.13. Infografika a kompetencje odbiorcy / 77

2.14. Budowa infografiki / 78

2.15. Podstawowe elementy udanej infografiki / 82

ROZDZIAŁ 3. Wizualizacja informacji w prasie i Internecie / 87

3.1. Wykresy w prasie / 90

3.1.1. Wykresy kolumnowe i słupkowe / 90

3.1.2. Wykresy kołowe / 95

3.1.3. Wykresy liniowe / 100

3.2. Infografiki w prasie / 106

3.2.1. Infografiki oparte na mapach / 106

3.2.2. Infografiki wieloelementowe / 115

3.2.3. Infografiki o charakterze poradnikowym / 120

3.3. Infografiki w Internecie / 124

3.3.1. BIQdata.pl / 124

3.3.1.1. O serwisie BIQdata.pl / 124

3.3.1.2. BIQdata.pl – analiza wybranych materiałów / 128

3.3.2. Onet.pl – Analiza / 148

3.3.2.1. O portalu Onet.pl / 148

3.3.2.2. Onet.pl – analiza wybranych materiałów / 149

3.3.3. Wirtualna Polska / 162

3.3.3.1. O portalu Wirtualna Polska / 162

3.3.3.2. Wirtualna Polska – analiza wybranych materiałów / 164

Zakończenie / 175

Bibliografia / 181

Spis rysunków i tabel / 195

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.