Spis treści publikacji pt. „Wizualizacja informacji – studium informatologiczne”.

Tytuł: „Wizualizacja informacji – studium informatologiczne”
Autor: Veslava Osińska
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UMK
Data wydania: 2016-01-01
Język: Polski
Liczba stron: 188

Spis treści

Spis treści / Table of contents

 

Mapa treści / 9

Wstęp / 11

Rozdział 1

Historia wizualizacji informacji / 17

.1. Wizualizacja na osi czasu / 18

1.2. Metody tradycyjne, czyli historyczne wykresy i infografiki / 27

1.3. XX wiek: wpływ teorii i koncepcji na wizualizację informacji / 36

Rozdział 2

Rozwój dyscypliny / 47

2.1. Rozważania informatologiczne / 48

2.2. Wpływ innych dyscyplin / 56\

2.3. Kształcenie w zakresie wizualizacji informacji / 62

Rozdział 3

Neurokognitywne podstawy percepcji / 67

3.1. Percepcja obrazu vide tekst i dźwięk / 68

3.2. Budowa układu wzrokowego / 70

3.3. Iluzje, zasady Gestalta i neuroestetyka / 78

Rozdział 4

Wizualizacja informacji: metody / 87

4.1. Przegląd nowoczesnych metod / 88

4.2. Próby systematyki / 106

4.3. Zapomniane powtórki z przeszłości / 112

Rozdział 5

Funkcje wizualizacji informacji / 120

5.1. Funkcja redukcji informacji / 121

5.2. Funkcja analityczna / 123

5.3. Funkcja zarządzająca / 125

5.4. Funkcja intelektualna / 126

5.5. Funkcja komunikacyjna / 126

5.6. Funkcja manipulacyjna / 129

5.7. Funkcja społeczna / 131

5.8. Funkcja edukacyjna / 132

5.9. Funkcja (neuro)estetyczna / 135

Rozdział 6

Mapowanie nauki / 137

6.1. Przegląd historycznych map nauki / 138

6.2. Technologia mapowania nauki / 147

6.3. Analiza sieci społecznych / 154

Zakończenie / 164

Bibliografia / 167

Indeks pojęć / 177

Indeks nazwisk / 179

Timeline nazwisk / 181

Spis ilustracji / 183

Summary / 187

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.