Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autorzy: Maciej Janas, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz, Oliwia Pietras
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autorzy: Maciej Janas, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz, Oliwia Pietras
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Kim jest Chiqui Esteban?

Chiqui Esteban jest twórcą infografik cieszącym się uznaniem wśród wielu projektantów grafiki informacyjnej na całym świecie. Pełni funkcję dyrektora graficznego w „The Washington Post” i konsultanta ds. infografiki w Innovation Media Consulting. W zakres jego zadań wchodzi szkolenie i organizowanie działów infograficznych. Chiqui Esteban jest laureatem ponad 30 międzynarodowych nagród w dziedzinie infografiki.

Wielokrotnie występował także jako prelegent na konferencjach i szczytach m.in. w Paryżu (WAN-IFRA Sports journalism summit), w Oxfordzie (Tablet Summit), w Sztokholmie (CAP&Design), w hiszpańskiej Pampelunie ​​​(International Infographics Summit – Malofiej) czy w Caracas (Information Design Summit). 

Chiqui Esteban i jego doświadczenie zawodowe

Chiqui Esteban posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Zanim rozpoczął karierę w branży dziennikarstwa i infografiki, studiował na Uniwersytecie Nawarry (lata 1998 – 2002). Jeszcze w czasie studiów zaczął pracę w The Society for News Design (SND) jako asystent działu organizacyjnego, w latach 1999 – 2011. Jego pierwszym miejscem zatrudnienia na stanowisku projektanta była gazeta „La Voz de Galicia”, gdzie zajmował się infografiką dziennikarską. Następnie pracował w wydawnictwie gazety „Diario de Cádiz” z siedzibą w jego rodzinnym mieście. Objął tam stanowisko kierownika działu infografiki, a do jego zadań należała koordynacja całego departamentu. W latach 2007 – 2009 pracował dla „Público”, pełniąc funkcję koordynatora ds. infografiki.

Po pracy dla „Público” przez okres 13 miesięcy działał jako nauczyciel gościnny w kursie uczelnianym (2010 – 2011). Prowadził również lekcje z zagadnienia wizualizacja danych. Następnie został freelancerem w sieci telewizyjnej Univision Network (2011 – 2012). W międzyczasie (2009 – 2012) pracował w Dixi Media jako dyrektor w portalu lainformacion.com. Portal ten był wtedy uznawany za jeden z listy top 5 co do wielkości hiszpańskich stron internetowych. Do jego zakresu obowiązków należało: produkcja grafik internetowych, tworzenie multimediów i produktów interaktywnych. W latach 2012 – 2013 Chiqui Esteban zrealizował swój autorski projekt This is Visual, który prowadził przez 11 miesięcy. Kolejnym miejscem pracy infografika stał się „The Boston Globe”, gdzie był dyrektorem graficznym. Wszystkie powyższe stanowiska doprowadziły go do pracy w „raju dla infografików”, czyli „National Geographic”. Pełnił tam funkcję zastępcy dyrektora ds. grafiki i map. W następnej kolejności podjął działania w „The Washington Post” i Innovation Media Consulting.

Początki przygody z infografiką

Chiqui Esteban już w młodości był zafascynowany infografiką. Pragnął zajmować się projektowaniem grafiki informacyjnej na profesjonalnym poziomie. Nie wierzył jednak w możliwość pracy zawodowej związanej z tą profesją. Jednocześnie przejawiał ogromne zainteresowanie dziennikarstwem, zarówno w zakresie dziennikarstwa wizualnego, jak i dziennikarstwa danych. Dążył do połączenia pasji dziennikarskiej z projektowaniem graficznym. Pierwsze działania związane z infografiką podjął dosyć przypadkowo. Rozmawiając ze swoją przyjaciółką, dowiedział się o jej udziale w organizacji odpowiedzialnej za przydzielanie nagród za najlepsze infografiki (Malofiej Awards).

Wtedy po raz pierwszy dowiedział się o konferencji Malofiej ​​​(International Infographics Summit – Malofiej) i infografice jako profesjonalnej branży. Po rozmowie artysta postanowił połączyć studia dziennikarskie na Uniwersytecie Nawarry z pracą przy organizacji, która była odpowiedzialna za przyznawanie nagród podczas konferencji Malofiej ​​​(International Infographics Summit – Malofiej). To dało mu możliwość bezpośredniego kontaktu z realizacjami najlepszych infografików z całego świata.

Porady i przemyślenia dotyczące infografiki

Przed rozpoczęciem projektowania Chiqui Esteban podkreśla znaczenie określenia docelowego odbiorcy naszej infografiki. Przykładowo, jeśli infografika jest tworzona dla osób ze środowiska dziennikarskiego, należy skupić się na treści i przejrzystości, a nie aspekcie wizualnym. Projektant zaleca, aby dopasować formę przedstawienia danej historii w zależności od jej charakterystyki. Część projektów wymaga słów, a inne realizacje wizualizacji danych. Optymalne przedstawienie jest ułatwione dzięki systemowi Datavis. Pozwala on na przedstawienie dużej ilości danych w zrozumiały sposób. Takie podejście ułatwia odbiór czytelnikowi. Artysta poleca korzystanie z procesów, porównań i objaśnień geograficznych.

 Wszystkie te typy danych łączy możliwość objaśnienia wizualnego. Zdaniem Chiquiego Estebana najlepsze miejsce na wykorzystanie infografik stanowi Internet. Ze względu na aspekt interaktywności, ułatwia ona czytelnikom zrozumienie prezentowanego zagadnienia. Kolejnym trendem, który zauważył, jest coraz częstsze stawianie na responsywność infografik. Grafiki informacyjne powinny dostosowywać się układem i rozłożeniem elementów do danej platformy, przede wszystkim uwzględniając różnicę między urządzeniami mobilnymi a urządzeniami o większej przekątnej ekranu, takimi jak laptop czy ekran komputera.

Charakterystyka i styl jego projektów

Infografiki autorstwa Chiquiego Estebana wpisują się zarówno w nurt infografiki figuratywnej, jak i abstrakcyjnej. Wiele jego projektów jest stworzonych w nurcie figuratywnym poprzez zastosowanie prostych form i ilustracji. Prace artysty wyróżniają się bardzo dużą przejrzystością i wysoką estetyką projektową. Każda infografika zawiera czytelne rozłożenie elementów oraz ich ciekawy układ. W swoich projektach łączy proste elementy wizualne jak: strzałki, znaczniki i linie wskazujące, z zaawansowanymi przekrojami obiektów. 

Jak szukać informacji o projektantach infografiki?

Aby ułatwić dotarcie do dobrej jakości informacji, zaleca się poszerzenie wpisywanej frazy do wyszukiwarki. Na porządku dziennym jest uzyskiwanie niesatysfakcjonujących wyników wyszukiwanej frazy. Zazwyczaj powodem takiego stanu rzeczy jest brak sprecyzowania hasła wyszukującego. Przykładowo, jeśli chcesz uzyskać informacje o realizacjahc infografik wykonanych przez Chiquiego Estebana, zaleca się wpisanie: „Chiqui Esteban infographics”. Dzięki temu uzyskasz sprecyzowane informacje dotyczące tego zagadnienia, a nie ogólne. Możesz również skorzystać z przygotowanego przez nas szablonu poniżej. 

 

Polecane frazy pod wyszukanie bieżących informacji

Ogólne informacje: Chiqui Esteban infographic designer

Projekty infografik: Chiqui Esteban infographics (Szukaj w widoku Grafiki / Google) 

Szkolenia / warsztaty: Chiqui Esteban workshop

Dowiedz się więcej

 

Infografika to branża indywidualistów i wyjątkowych osobowości. Jeśli chcesz poznać więcej liderów infografiki i zobaczyć projekty skutecznych infografik dziennikarskich sprawdź nasze kursy online.