Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autorzy: Maciej Janas, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz, Oliwia Pietras
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autorzy: Maciej Janas, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz, Oliwia Pietras
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Kim jest Daisy Chung?

Daisy Chung jest projektantką wizualizacji danych. Do jej wyzwań zawodowych należy tworzenie wizualnych opowieści o tematyce zdrowia globalnego i problemów społecznych. Fundamentem w tworzeniu jej projektów jest kreatywność. W projektach infografik i ilustracji wykorzystuje zarówno metody tradycyjne, jak i cyfrowe. W swoich pracach chętnie sięga po takie przybory jak ołówek czy akwarele. Jej pasją jest podejmowanie i przybliżanie ważnych zagadnień i ukazywanie ich odbiorcy w bardzo przystępny i zrozumiały sposób. W infografice zwraca szczególną uwagę na przekazywanie historii oraz pomysłowość. Dzieła artystki cieszą się powszechnym uznaniem. Świadczy o tym pojawienie się jej projektów w wydaniach takich znanych platform jak: „Scientific American”, „National Geographic” i inne. Daisy Chung wyróżnia przywiązywanie dużej uwagi do współpracy i łączenia kompetencji projektantów z naukowcami. Pozwala to na uzyskanie balansu między wartością informacji a wyważoną formą wizualną. 

Daisy Chung poza pracą etatową jest także freelancerką cieszącą się wysoką renomą w Daisy Chung Illustrations. O uznaniu dla jakości jej projektów świadczy również ilość i ranga jej klientów takich jak: „National Geographic”, „Scientific American”, „Cell Press”, „Rice Magazine”, „Nightingale: The Journal of The Data Visualization Society”, Cecilia Koo Botanic Conservation Center Press, Department of Biochemistry & Cell Biology at Rice University, Mass Open Online Course Fundamentals Immunology czy The Carbon Hub. 

Daisy Chung zdobyła wiele nagród w prestiżowych konkursach. Wyróżnienia i nagrody otrzymała w wydarzeniach takich jak: konferencje Malofiej (Malofiej International Infographics Summit) – Malofiej edycja 27. (2019, w kategorii: Printed and Digital Graphics), Malofiej edycja 26. (2018, w kategorii: Printed and Digital Graphics), Malofiej edycja 25. (2017, w kategorii: Printed and Digital Graphics), a także nagrody przyznawane przez organizację The Society for News Design (SND) w 39., 40. oraz 41. edycji konkursu. Poza tym otrzymała wyróżnienia takie jak: Focus On Nature IX Award 2017 czy British Archaeological Award 2016.

Edukacja Daisy Chung i jej doświadczenie zawodowe

Daisy Chung swoją edukację zaczęła od National Tsing Hua University na interdyscyplinarnym kierunku. Naukę kontynuowała na Rice University w zakresie nauk biologicznych i sztuk artystyczno-dramatycznych. Kolejnym punktem w edukacji był uniwersytet California State University, gdzie uczyła się ilustracji naukowej. Już w czasie studiów Daisy Chung zaczęła realizować się zawodowo. Swoją determinację i pracowitość pokazała poprzez podjęcie staży, w takich miejscach jak Children’s Nutrition Research Center (2013 – 2014), gdzie brała udział w researchu, czy Amerra, Inc, podczas którego rozwijała się jako projektantka grafiki informacyjnej dla „Scientific American”. Po ukończeniu stażu w ostatnim z wymienionych miejsc została zatrudniona na etacie. Zajmowała się ilustracją naukową (lata 2014 – 2015). Działania dla „Scientific American”, łączyła z kolejnym stażem – dołączyła do „raju dla infografików”, czyli wydawnictwa „National Geographic”. Po trzymiesięcznym stażu w dziale grafiki artystycznej objęła stanowisko edytora grafiki, awansując na kolejne szczeble kariery. Przygoda artystki z wydawnictwem „National Geographic” trwała łącznie trzy lata i cztery miesiące (lata 2015 – 2019). 

Daisy Chung przez wiele lat swojej kariery pełniła szeroki zakres obowiązków. Tworzenie wizualnych opowieści, tłumaczenie zaawansowanych pojęć na bardziej zrozumiały język, tłumaczenie, wyjaśnianie zjawisk, czy projektowanie szaty graficznej danej infografiki. Kolejnym punktem na ścieżce jej kariery było stanowisko dyrektora kreatywnego w WikiHow. Spędziła tam 11 miesięcy (2019 – 2020). Po odejściu z tego serwisu internetowego zrobiła przerwę od pracy na etacie. 

Daisy Chung posiada bardzo bogate doświadczenie zawodowe. Projektantka pracowała w dziewięciu różnych miejscach, równocześnie realizując się jako freelancerka. Od sierpnia 2022 roku zajmuje stanowisko graphics journalist w Reuters.

Proces tworzenia

Według Daisy Chung podstawą w realizacji projektów są badania. Przed rozpoczęciem projektowania grafiki, spędza około 50% czasu na komunikacji z klientem, badaniu tematu i rozwijaniu wizualnej opowieści. Na sam produkt końcowy, czyli grafiki, poświęca tylko około 25% czasu pracy. Pozostały czas wykorzystuje na badania, przegląd, korektę i działania związane z weryfikacją. 

Do projektowania infografiki podchodzi według konkretnego schematu uwzględniającego strukturę projektu. Kluczową kwestię dla artystki stanowi odkrywanie historii, której będzie podlegała wizualizacji, jak i dobór odpowiednich elementów wizualnych. Na te działania poświęca najwięcej uwagi. Przywiązuje również wagę do architektury informacji oraz decyzji dotyczących wyróżnienia najważniejszych danych, elementów głównych, podrzędnych, a także tych, które będą dostarczały dodatkowych informacji. 

Na cały proces realizacji Daisy Chung poświęca od czterech do sześciu tygodni. W międzyczasie wyznacza sobie małe kroki milowe (deadline’y). To działanie podejmuje dla pewności, żeby mieć gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane terminowo. 

Pasja do wizualnych opowieści i ilustracji naukowych

Już jako dziecko Daisy Chung wykazywała predyspozycje artystyczne. Cały czas bacznie obserwowała i dokumentowała otaczający ją świat. Przejawiało się to od bazgrołów na pustych ścianach, po rękodzieło wykonane z surowców wtórnych. Bardzo wysoko ceniła możliwość ekspresji swobodnego wyrażania swoich obserwacji. Główny nacisk kładła na projekty i realizacje związane z przyrodą. Naturalną konsekwencją była dalsza chęć zgłębiania zagadnienia ilustracji naukowej. 

Choć Daisy Chung we wczesnych latach wielokrotnie zmieniała swoje plany związane z karierą, miłość do przyrody nie wygasła. Mijały lata, a wciąż kochała biologię i fascynowała ją nauka. W liceum zrealizowała swój pierwszy projekt na temat komunikacji naukowej. Była to ilustracja przedstawiająca rozwój ryby z rodziny kaczorkowatych. Nieustannie szukała alternatywy, która pozwoli jej zaspokoić pasję związaną z pasją związaną z przyrodą. Rozwiązaniem stała się kariera ilustratorki naukowej. 

 

Na studiach Daisy zapisała się na dwa kierunki: biologię i zajęcia artystyczne. Mimo upływu lat nie mogła się zdecydować na wybór, tylko jednego z nich. Przełomowym momentem w obraniu swojej dalszej drogi zawodowej okazało się uczestnictwo w konferencji organizowanej przez Guild of Natural Science Illustrators (Cech Ilustratorów Nauk Przyrodniczych). Po udziale w tym wydarzeniu podzieliła się takimi odczuciami: „Byłam poruszona pasją i miłością ilustratorów nauki na tej konferencji. Każdy kochał to, co robił. To sprawiło, że naprawdę zapragnęłam być częścią tego zespołu”.

Tematyka projektów Daisy Chung

Daisy Chung najbardziej interesuje się złożonością świata, zrozumieniem różnych zjawisk i tego, w jaki sposób funkcjonują. Koncentruje się na kwestiach związanych z ekologią i ochroną środowiska. Powodem jej zainteresowania tą tematyką jest chęć inspirowania innych do podejmowania świadomych decyzji, które przyczynią się do polepszenia kondycji ziemi. 

Pomimo szerokiego spektrum zainteresowań Daisy Chung chętniej podejmuje się realizacji tworzonych od nich niezależnie. Przykładowo jedna z jej ostatnich prac dotyczyła wybranego gatunku drzew – „Rapid ’Ohi’a Death”. Jest to gatunek endemiczny hawajskich drzew, które odgrywają bardzo ważną rolę w tamtejszej kulturze. Głównym tematem infografiki jest historia nagłego wyginięcia gatunku tego drzewa. Było ono spowodowane atakiem grzyba, który wnikał do wnętrza drzewa przez jego świeże rany. Celem podejmowanych przez projektantkę tematów jest przedstawienie historii tak, aby zwróciła uwagę społeczeństwa na powagę sytuacji. „Rapid ’Ohi’a Death” wpisuje się w misję uświadamiania odbiorców o znaczeniu ochrony środowiska. Daisy Chung jako cel stawia sobie przedstawienie skomplikowanych tematów i w bardzo zrozumiały sposób. Ceni sobie również możliwość zbierania informacji zwrotnych od odbiorcy.

Wskazówki dla początkujących infografików

W pierwszej kolejności Daisy Chung zachęca do proaktywności pod względem samodzielnego szukania możliwości współpracy i udzielania się przy projektach spójnych z naszą pasją. Jako przykład takiego postępowania podaje sposób, w jaki dostała pierwszą pracę. Stało się to dzięki opowiadaniu naukowcom z uczelni o powiązaniach między grafiką a przekazywaniem informacji oraz pokazaniu im swojego portfolio. To działanie pozwoliło jej również na szybszą naukę dzięki wskazówkom udzielanym przez recenzentów. Drugą radą artystki jest przywiązywanie szczególnej uwagi do punktu widzenia odbiorcy. Chodzi o dążenie do przedstawienia tematu w jak najbardziej zrozumiały i przystępny sposób, ale również myślenie o tym, jak prezentowany temat oddziałuje na odbiorcę. Pozwala to na wykorzystanie grafiki jako formy wywierania pozytywnego wpływu na czytelnika. Dzięki takiemu podejściu przyczyniamy się do zaangażowania odbiorcy w zagadnienie, które faktycznie go dotyczy lub może mieć realny wpływ na jego życie. Daisy Chung zaleca również analizowanie innych dobrze wykonanych projekty i zastanawianie się, które zastosowanych w nich zabiegów można wykorzystać we własnych realizacjach. Podkreśla wagę poszukiwania wspólnych elementów (wpływu tematu na odbiorcę) i zaleca myślenie o tym, jak czytelnik będzie interpretował poszczególne części naszego projektu. 

 

Bardzo ważne jest ponadto pamiętanie o sposobie opowiadania. Przekazywanie informacji poprzez infografikę powinno się traktować jako „dyskusję między czytelnikiem i projektantem komunikacji”, a nie nauczanie w formie nudnego wykładu. Dzięki temu unika się wytwarzania dystansu między twórcą a odbiorcą. Opowiadaj i angażuj, a nie pouczaj.

Proces tworzenia infografiki – krok po kroku

Tworząc infografikę Daisy Chung, zachowuje kolejność w procesie projektowym. Początek stanowi etap przygotowania. Polega on na przeprowadzeniu dokładnego researchu tematu i istniejących już infografik, analizując, co można jeszcze dodać. Na tym etapie Daisy Chung poszukuje również nowinek lub możliwości ulepszenia tego, do czego już mamy dostęp w danym temacie. Kolejnym krokiem jest odpowiedzenie na pytanie dotyczące szukania punktów kluczowych z perspektywy odbiorcy. Dopiero po zdobyciu wystarczającej ilości informacji artystka przystępuje do docelowego działania związanego z projektowaniem.

Charakterystyka i styl jej projektów

W projektach infografik tworzonych przez Daisy Chung mocno zauważalne jest jej doświadczenie, które pozyskała na ścieżce edukacyjnej w ramach kierunku ilustracji naukowej. Podejmowane przez nią projekty zazwyczaj poruszają tematy naukowe, ekologiczne oraz kwestie o zasięgu globalnym. Zagadnienia chętnie zgłębiane przez projektantkę w pracach to: zdrowie, odkrycia naukowe, ekologia wpływ działalności człowieka na środowisko. Przez jej realizacje możemy odkrywać świat fauny i flory w ujęciu zarówno mikro, jak i makro. Czasami efekty te potrafi bardzo zwinnie połączyć, ukazując konkretny kadr i wycinek ekosystemu (np. lasu), równocześnie dodając elementy graficzne, które dają odbiorcy możliwość zobaczenia detali tego środowiska. Dzięki temu osoba, która doświadcza jej projektów infografik lub ilustracji w formie drukowanej (np. jako rozkładówka w magazynie), zyskuje możliwość zobaczenia mikroorganizmów w powiększonej formie. Zastosowanie takich efektów sprawia, że odbiorca ma poczucie prowadzenia przez twórcę projektu i wspólnego odkrywania niewidocznego dotąd świata zwierząt i roślin. Daisy Chung wśród elementów graficznych, chętnie stosuje wskaźniki takie jak linie lub strzałki, które mają na celu wyznaczanie ścieżki wzroku odbiorcy.

 

 W sposób bardzo intuicyjny czytelnik ma poczucie konkretnego prowadzenia i odkrywania następujących po sobie sekcji informacyjnych w wyznaczonej kolejności. Dzięki takiemu podejściu projektowemu autorka potrafi skomplikowane zjawiska zaprezentować w ujęciu sekwencyjnym. Co ciekawe równocześnie ma się przy tym poczucie osadzenia kolejnych sekcji tematycznych w całości jednego kadru. Taki efekt i odbiór może być osiągnięty dzięki spójności wizualnej i dopasowaniu kolejnych wątków tematycznych, które wzajemnie się uzupełniają.

 

Zastanówmy się jakimi cechami wyróżniają się projekty infografik, których autorką jest Daisy Chung? Zdecydowanie są to: lekkość, estetyka, pastelowe kolory i spójność wizualna. W swoich pracach projektantka odważnie łączy różne techniki projektowe od rysunku odręcznego, przez wizualizację 3D, aż po akwarele. Techniki rysunkowe w jej projektach nadają realizacjom lekkości, a akwarele i pastelowe odcienie często stosowane są jako tło, które łączy te z pozoru odrębne obiekty w spójną całość. Kolorystyka projektów tworzonych przez autorkę, bardzo często nawiązuje do tematu przewodniego danego projektu. Stąd przy zagadnieniach dotyczących ekologii czy ochrony środowiska są to odcienie zieleni, brązów, beży oraz kolory nawiązujące do barw ziemi. 

 

Wizualne opowieści, które są wynikiem kreatywnej pracy w studio projektowym Daisy Chung Illustrations charakteryzują się pewnego rodzaju „momentum”. W branży dziennikarskiej i podejściu reporterskim jest to określane jako „snapshot”, czyli migawka. Przez to pojęcie należy rozumieć tę krótką chwilę, w której zostaje uchwycony ważny kadr lub wydarzenie. „Snapshot” w ujęciu dziennikarskim jest to również kluczowy kadr z serii innych ujęć, mający w sobie esencję konkretnego wydarzenia. Czy w takim razie można powielić efekt, który zazwyczaj można osiągnąć tylko w technikach fotograficznych? Zdecydowanie tak. Daisy Chung udaje się uzyskać taki rezultat dzięki odpowiedniemu kadrowi, rozmieszczeniem elementów, zbudowaniem napięcia i poczucia wyjątkowości danej chwili. Na poziomie wizualnym osiąga to poprzez detale lub scenerię, które tworzy w ramach wizualnej opowieści. Czasami jest to efekt mgły unoszącej się ponad roślinnością znajdującą się w kadrze danej realizacji, a innym razem kropelka wody spływająca z liścia. Te konkretne aspekty wizualne dają poczucie niezwykłości uchwyconej w kadrze chwili. Znamienne znaczenie dla uzyskania takiego wrażenia mają umiejętności osób, które przy projektowaniu zwracają uwagę, nie tylko na niezwykłość doświadczenia, ale również na atmosferę momentu odbioru przekazu wizualnego. W takim podejściu projektowym nastawiamy się na to, co jest kluczowym wątkiem wartym podkreślenia na poziomie wizualnym, ale i stworzenia poczucia chęci bycia częścią tego przekazu. Odbiorca w takim momencie poza pozyskiwaniem nowej wiedzy, odkrywaniem zagadnienia na nowo, zostaje zaangażowany już nie tylko na intelektualnym poziomie. W procesie eksploracji tematu infografiki dodatkowo może zostać poruszona jego wyobraźnia i chęć zgłębienia nieznanego dotąd świata. 

 

Wspomniany efekt „momentum” jest również często określane jako element, który wprawia w ruch. W świecie marketingu i reklamy określilibyśmy to jako „call to action”, czyli wezwanie lub zachęcenie odbiorcy do działania. W podejściu marketingowym taki zabieg jest stosowany celowo na poziomie konkretnego komunikatu tekstowego lub wizualnego np. strzałki czy guzika sugerującego przejście dalej, przykładowo na stronę internetową. W założeniu tworzenia „momentum” rozumianego jako chwili doświadczania danego tematu chęć dalszej eksploracji przez odbiorcę może być jego własną decyzją, a nie narzuconym wezwaniem do działania. Zatem w podejściu do projektowania infografiki z założenia dziennikarskiego zachęcenie do dalszego zgłębiania tematu odbywa się w sposób bardziej subtelny i z uruchomieniem motywacji wewnętrznej odbiorcy. W przypadku projektów infografik, które są tworzone przez projektantów graficznych w agencjach reklamowych, częściej stosuje się zabiegi stające się motywacją zewnętrzną odbiorcy. 

 

Daisy Chung w swoich projektach kieruje się podejściem dziennikarskim, które z uwzględnieniem wyżej opisanych stosunków do projektowania infografiki, wydaje się działaniem z większym szacunkiem do odbiorcy. Z takim założeniem projektowym twórca kreuje przestrzeń ukierunkowaną na wzbudzenie ciekawości odbiorcy, bez nachalnej motywacji do konkretnego działania. W trakcie realizacji własnej wizualnej opowieści warto zastanowić się, które podejście projektowe jest bliższe naszej etyce projektowej. Zawsze zachęcamy do świadomego wyboru i projektowania z uszanowaniem odbiorcy, który ma w sobie naturalną potrzebę i chęć zgłębiania tego, co jest mu bliskie. To od ciebie jako projektanta zależy, w jakim stopniu przybliżysz oglądającemu zagadnienie danej realizacji i uruchomisz w nim ciekawość odkrywcy, a może nawet fascynację małego dziecka.

Jak szukać informacji o projektantach infografiki?

Fundamentalną kwestią dla rozwoju umiejętności jest wyszukiwanie właściwych informacji. W tym celu dużym ułatwieniem może okazać się sprecyzowanie wyszukiwanej frazy. Ze względu na niewystarczające rezultaty wyszukiwania po wpisaniu samego imienia i nazwiska, potrzebujesz znać kilka fraz pomagających w poszukiwaniu informacji. Przykładowo, jeśli szukamy informacji o projektach infografik Daisy Chung – powinniśmy wpisać frazę: „Daisy Chung infographics”. 

 

Polecane frazy pod wyszukanie bieżących informacji

Ogólne informacje: Daisy Chung infographic designer

Projekty infografik: Daisy Chung infographics (Szukaj w widoku Grafiki / Google) 

Szkolenia / warsztaty: Daisy Chung workshop

Źródła materiałów i więcej informacji o projektantce

Dowiedz się więcej

 

Infografika to branża indywidualistów i wyjątkowych osobowości. Jeśli chcesz poznać więcej liderów infografiki i zobaczyć projekty skutecznych infografik dziennikarskich sprawdź nasze kursy online.