Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autorki: Marlena Płonka, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz, Oliwia Pietras
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 15.01.2023 r.
Autor: Marlena Płonka, Anita Bednarczyk
Redakcja: Anna Stadnikiewicz, Oliwia Pietras
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Oliwia Pietras
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Kim jest Federica Fragapane?

Federica Fragapane jest niezależną projektantką informacji, która mieszka i realizuje się zawodowo w Mediolanie. Koncentruje się na przekształcaniu danych kulturowych, środowiskowych i społecznych w wizualizacje. Tworzyła wizualizacje danych dla Google, UN Environment, ONZ, Penguin Books oraz magazynów takich jak: „Scientific American”, „BBC Science Focus”, „Wired Italia” czy „La Lettura”. Współpracowała także z włoską gazetą „Corriere della Sera”. Projektantka jest współautorką książki z infografikami dla dzieci „Planet Earth” („National Geographic Kids” i White Star Publishers) oraz współautorką publikacji „Geopolitical Atlas of Water” (Hoepli). Zdobyła tytuł magistra na kierunku communication design na Politechnice Mediolańskiej (Politecnico di Milano). Federica Fragapane rozwija również karę naukową w ODI – Overseas Development Institute.

Swoją przygodę z projektowaniem informacji i infografik dziennikarskich zaczęła na wspomnianej już uczelni we Włoszech, w trakcie kursu organizowanego w ramach laboratorium badawczego DensityDesign Lab. Wtedy też zainteresowałem się dziedziną wizualizacji danych i postanowiła skupić się na stworzeniu projektu bazującego na informacjach gromadzonych do swojej pracy magisterskiej. W swojej pracy dyplomowej podjęła jeden z największych problemów we Włoszech, jakim jest zjawisko zorganizowanej przestępczości. Badania zawęziła do północnego regionu kraju, aby skonkretyzować zakres swojej analizy. Swoje wnioski sformułowała na podstawie rocznych raportów krajowych organizacji do zwalczania działalności mafijnej (National Anti-Mafia Directorate). Podczas realizacji tego projektu korzystała także ze wsparcia naukowców, specjalistów, narzędzi i algorytmów, które miały na celu usprawnienie analizy dużej ilości danych. 

 

W trakcie działań zawodowych Federica Fragapane wykorzystuje umiejętności projektowania do przekazywania oraz pomocy w zrozumieniu istotnych tematów i zagadnień. Jest to coś, co lubi robić, aby poszerzać granice wizualizacji danych.

Projektantka prowadzi również warsztaty z tworzenia wizualizacji informacji, w trakcie których uczy zarówno pracy z narzędziami warsztatowymi, jak i cyfrowymi. W planie kursu przewidziany jest czas na prace manualne np. działanie z gliną. Uczestnicy warsztatów podczas ćwiczeń stawiani są przed konkretnym wyzwaniem projektowym. Przykładowo dysponują zbiorem danych, które mają przekształcić w formę wizualną, za pomocą białej gliny, z której mogą budować rzeźby. W tym ćwiczeniu ważne jest znalezienie sposobu, jak przekazać informacje bez użycia kolorów. To pierwszy krok do wejścia na ścieżkę kreatywności, dopiero na kolejnym etapie uczestnicy pracują przy pomocy cyfrowych lub odręcznie rysowanych wizualizacji.

Federica Fragapane i jej doświadczenie zawodowe

Bezpośrednio po studiach (w 2012 roku) Federica Fragapane miała możliwość podjęcia pracy w Accurat Studio. Na kilka dni przed rozpoczęciem kariery w tej firmie doświadczyła utrudnienia zdrowotnego, które znacząco wpłynęło na jej podejście projektowe. Przechodziła w tym czasie infekcję rogówki skutkującą ograniczonym polem widzenia w lewym oku oraz koniecznością rekonwalescencji. Podczas procesu leczenia codziennie wykonywała ćwiczenia, aby sprawdzić, czy stan jej wzroku się poprawił. Testy te wykonywała zawsze z tym samym czasopismem i jedną konkretną stroną, na której mogła weryfikować postępy w leczeniu. Dzień po dniu starała się szukać coraz mocniejszych akcentów oraz drobnych niuansów, „haków” wizualnych. Wraz z poprawą kondycji wzroku stopniowo kolejne detale wyłaniały się z powierzchni badanych kartek. Federica starała się poprawić swój wzrok poprzez wyłapywanie „haków” wizualnych będących w stanie umożliwić jej zrozumienie obiektu, któremu się przygląda. Bardzo ważne było dla niej, aby sprawdzić, czy jest w stanie dostrzec więcej szczegółów niż dzień wcześniej. Czas poświęcony na codzienne testowanie pola widzenia oka zmienił jej podejście do projektowania. Z każdym dniem dostrzegała coraz więcej szczegółów, co uświadomiło jej związek, jaki ludzie mogą mieć z elementami wizualnymi, szczegółami i wizualnymi haczykami. To doświadczenie zmieniło jej podejście projektowe. Od tej pory zaraz po przeanalizowaniu danych projektuje strukturę wizualizacji. Bezpośrednio po uporaniu się z trudnościami zdrowotnymi starała się w pierwszej kolejności projektować niuanse wizualne, tak aby próbować przyciągnąć uwagę widza i nawiązać z nim więź. Skupiła się na zbudowaniu takiej relacji z odbiorcą, jaką tworzyła ze stroną czasopisma dzień po dniu podczas rekonwalescencji po infekcji rogówki. Federica miała możliwość doświadczenia stopniowego wzmacniania tej więzi odbiorcy z przekazem wizualnym w nieco wolniejszym tempie w formie badania wzroku. To doświadczenie wpłynęło na rozwój jej świadomości projektowej i podejście do tworzenia wizualizacji, jakim kierowała się w kolejnych miejscach pracy. 

W roku 2014 miała okazję pracować dla magazynu „Wired Italia” na stanowisku data visualization consultant. Od tego czasu równolegle rozwija się jako niezależna projektantka informacji i freelancerka. 

W lutym 2015 roku rozpoczęła współpracę jako zewnętrzna konsultantka w ​​jednym z czołowych dzienników we Włoszech „Corriere della Sera”. Była odpowiedzialna za projektowanie części cotygodniowych wizualizacji danych publikowanych w dodatku kulturalnym „La Lettura”. Projekty te charakteryzują się ciągłym poszukiwaniem nowych form i estetyki, które są efektem synergii między treścią a elementami wizualnymi. Wyzwaniem w tym działaniu jest stworzenie każdorazowo innej wizualizacji projektu, ale z tą samą stylistyką nawiązującą do charakteru dodatku i czasopisma.

Od listopada 2015 do marca 2016 roku Federica miała okazję działać na stanowisku data visualization consultant we włoskiej firmie Musixmatch, która wyprodukowała aplikację zajmującą się gromadzeniem danych z rynku muzycznego. Rozwiązanie umożliwia użytkownikom wyszukiwanie oraz udostępnianie tekstów piosenek wraz z ich tłumaczeniami na różne języki. 

Od lutego 2016 Federica Fragapane współpracowała z „National Geographic Kids i White Star Publishers nad książką dla dzieci „Pianeta Terra, która jest dostępna również w innych wersjach językowych. W wersji anglojęzycznej możemy znaleźć ją pod nazwą „Planet Earth, a w polskiej wersji językowej – „Planeta Ziemia”. Federica miała ogromny wkład w całokształt książki, jej układ, wygląd i wizualizacje. Sam projekt, który wymagał znalezienia ciekawego sposobu na pokazanie dzieciom świata infografik i ilustracji, okazał się dla niej wyzwaniem. Praca skupiała się na dostępności informacji dla młodej publiczności oraz na stworzeniu sugestywnego narzędzia do opowiadania historii Ziemi. Projekty zostały zrealizowane przy współpracy z Chiarą Piroddi, która jest psychoterapeutkę rozwojową. Celem książki było dostarczenie dzieciom innowacyjnej formy narracji z użyciem wizualizacji danych i ilustracji.

Od 2016 do 2018 roku Federica pracowała w jednym z największych międzynarodowych anglojęzycznych wydawnictw literackich – ​​Penguin Random House, na stanowisku data visualization designer and illustrator. Współtworzyła ilustrowane infografiki do książek i przewodników, w tym do przewodnika dla miłośników win. W ramach tego projektu stworzyła ponad 100 ilustracji i infografik, które miały na celu wyjaśnienie cech i charakterystyki konkretnych gatunków win w sposób wizualny. 

Kolejnym punktem na ścieżce zawodowej był projekt organizowany z ramienia ONZ pod nazwą „UN Environment”, gdzie w 2017 roku Federica Fragapane pracowała na stanowisku ​​data visualization consultant. Projektantka odpowiadała za stworzenie wizualizacji do raportu „United Nations Environment Programme Report” ukazującego wpływ zanieczyszczeń. Raport ten miał na celu zbudowanie świadomości odbiorców i wezwanie do działania na rzecz ochrony środowiska. 

Federica miała okazję podejmować działania jako freelancerka oraz wspierać działy projektowe jako konsultantka zewnętrzna podejmując współpracę m.in. z: Arduino (2017), „Scientific American (2018), ​​„WIRED (2018). Pełniła również wsparcie jako data visualization designer lub data visualization consultant. Od 2018 do 2020 roku Federica miała okazję współpracować z Google na stanowisku information designer, gdzie zaprojektowała wizualną opowieść pt. „The Shape of Dreams” dla Google Trends. Projekt ten poprzez wizualną narrację pokazuje wyniki wyszukiwań Google w zakresie interpretacji ludzkich snów.

Nagrody i wyróżnienia projektantki

Federica Fragapane zdobyła takie nagrody jak: srebrny medal i trzy brązowe medale na konferencji Malofiej 2020 (Malofiej International Infographics Summit), nagrodę Data Design Honoree na Fast Company Innovation by Design Awards 2019, złoty medal na Core77 Design Awards 2018 w Nowym Jorku. Została także nagrodzona na European Design Awards 2019 i 2017, Core77 Design Awards 2017 oraz otrzymała wyróżnienie w konkursie Information is Beautiful Awards 2017 i 2014. Dokładny wykaz wraz z nazwami wydarzeń znajdziesz poniżej. 

  • Malofiej 2020 – Print Feature – Bronze Medal
  • Fast Company Innovation by Design Awards 2019 Honoree
  • European Design Awards 2019 – Bronze Medal – Illustration
  • Core77 Design Awards 2018 – Winner – Visual Communication
  • Kantar Information is Beautiful Awards 2017 – Honourable Mention in Data Visualization
  • Core77 Design Awards 2017 – Runner Up – Visual Communication
  • European Design Awards 2017 – Silver Medal – Illustration
  • ADI Design Index 2015 – Selection Targa Giovani
  • Kantar Information is Beautiful Awards 2014 – Honourable Mention in Data Visualization
  • Piemonte Visual Contest 2014 – First Prize

Charakterystyka i styl jej projektów

Wiele z projektów, których podejmuje się projektantka, ma często charakter eksperymentalny ze względu na zainteresowanie pogłębianiem badania relacji między wizualizacją danych a ludźmi. Czynnik ludzki docenia nie tylko na poziomie weryfikacji tego, jak projekt jest odbierany na etapie końcowym, ale także w momencie jego tworzenia. Już w czasie studiów Federica Fragapane rozpoczęła współpracę ze specjalistami, naukowcami i ekspertami posiadającymi znacznie większe od niej doświadczenie. To dało jej możliwość doświadczenia wyniku pracy zespołowej i docenienia różnorodności kompetencji osób, które mają wpływ na realizację projektu. 

Podczas pracy z danymi Federica bierze pod uwagę oczekiwania i potrzeby potencjalnego odbiorcy. W myśl tego założenia, często decyduje się na tworzenie projektów interaktywnych, które dają użytkownikom możliwość eksplorowania danych wyrażonych w formie wizualnej. 

Federica już w swoim pierwszym projekcie realizowanym na potrzeby pracy magisterskiej, postawiła nacisk na dostarczanie informacji poprzez wizualizację danych. Jej praca miała stanowić narzędzie do pogłębiania wiedzy w zakresie przestępczości we Włoszech. Jako grupę docelową wyznaczyła dziennikarzy, naukowców i ekspertów, którzy interesują się tym tematem. W trakcie projektowania nieustannie podtrzymywała kontakt z testowymi odbiorcami, dzięki czemu mogła na bieżąco sprawdzać użyteczność i przejrzystość projektu.

Federica Fragapane pracę nad projektem rozpoczyna od rysunku odręcznego i szkiców, na których dokumentuje wstępne propozycje sugerujące strukturę informacji. Szkice poddaje wstępnym testom, a w następnej kolejności wizualizuje w programie Adobe Illustrator. Jeśli projekt ma być interaktywny, projektuje interfejs i przewiduje niezbędne funkcjonalności, które dadzą użytkownikowi możliwość podejmowania decyzji o ilości wyświetlanych danych. Często na tym etapie wymaga to od niej klasyfikacji informacji na odrębne grupy tematyczne. Zastanawia się również, jakie formy graficzne będą adekwatne do charakteru danych, które chce przedstawić. Nie każda forma wizualna daje możliwość odbiorcy szybkiego porównania informacji. Każda infografika czy wizualizacja danych opowiada konkretną historię, dlatego ważny jest odpowiedni dobór zakresu danych i sposób ich wizualizacji. Podczas zamiany danych na formy wizualne należy pamiętać, że celem jest stworzenie sensownej i ciekawej narracji, która zachęci do zapoznania się ze wszystkimi informacjami zawartymi w pracy. 

Wielu ekspertów z dziedziny projektowania informacji stawia przed projektantami infografik wyzwanie, aby przekaz w niej zawarty był możliwy do zrozumienia w ciągu kilku sekund. Federica Fragapane uważa, że zależy to od kontekstu użycia infografiki, z którą przyjdzie nam się zmierzyć w procesie projektowania. Czas odbioru realizacji uzależniony jest od celu komunikacyjnego danego projektu. W jej pracy codziennej zdarzały się zlecenia, w których była wprost proszona o zaprojektowanie łatwej do zrozumienia wizualizacji. W przypadku niektórych projektów osiągnięcie takiego poziomu przedstawienia informacji może okazać się bardzo czasochłonne. Projektantka spotyka się również z zupełnie odmiennymi oczekiwaniami klientów co do czasu odczytu informacji przez odbiorców końcowych. W związku z tym w niektórych zleceniach może pozwolić sobie na tworzenie bardziej złożonych systemów wizualizacji, które będą wymagały większego zaangażowania od odbiorcy. Są to zazwyczaj projekty tworzone dla magazynów, gazet lub dodatków do czasopism wydawanych cyklicznie. Idealnym przykładem publikacji o charakterze nastawionym na nieco dłuższy odbiór jest wydawany w weekendy dodatek kulturalny „La Lettura”. Jego odbiorcy mają warunki i przestrzeń, aby zapoznać się z informacjami ze spokojem i pełnym zainteresowaniem. Takim przykładem mogą być również infografiki plakatowe lub realizacje, które są tworzone do czasopism naukowych. Odbiorca tego typu magazynów nastawiony jest najczęściej na zgłębianie konkretnego zagadnienia, a nie jego pobieżnego studiowania. Zatem poziom szczegółowości projektu i czas odczytu informacji powinien być dostosowany do specyfiki odbiorcy i jego realnych potrzeb informacyjnych. 

W projektach, których autorką jest Federica Fragapane, można zauważyć, że projektantka dostarcza odbiorcy pewnego rodzaju swobodę odkrywania informacji. Stara się tworzyć projekty z założeniem, że to odbiorca będzie mógł podejmować decyzję, w jakiej kolejności chce się zapoznać z informacjami uszczegóławiający dany wątek tematyczny. To wymaga od niej zaplanowania i stworzenia wykazu informacji pozyskiwanych przez odbiorcę. Ustalając sobie takie założenie, twórca zobowiązuje się do tworzenia realizacji, która da możliwość odkrywania informacji, co pozwala nawiązać i zawęzić relację z czytelnikiem.

Narzędzia, na których najczęściej pracuje, to programy z pakietu Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesign. Jednym z programów chętnie używanym przez projektantkę jest RAWGraphs, z którego projektantka korzysta przy budowaniu szkieletu swoich wizualizacji realizowanych na zamówienie. Używa również Gephi i QGIS do tworzenia map lub projektów kartograficznych.

Sugestie dla początkujących projektantów infografiki

Według projektantki każdy twórca przed rozpoczęciem pracy z danymi powinien sobie zadać najważniejsze pytanie: „Do kogo mówię i dlaczego?”. Projektowanie wizualizacji oznacza pracę nad formą komunikacji, dlatego myślenie o ludziach, którzy będą częścią tego procesu, powinno być punktem wyjścia.

Federica Fragapane podkreśla ważność nieustannego uczenia się. Tak naprawdę każdy projekt to nowa przygoda, w trakcie której możemy pozyskiwać nową wiedzę i kompetencje. Ważne jest, aby podejść do tego z otwartością i ciekawością umożliwiającymi nam dotarcie do informacji i poglądów, które nie są tak oczywiste. Według projektantki warto czerpać inspiracje z otaczającego nas świata i wszelkich form wizualnych, które nas otaczają. Pomocne w tym działaniu jest prowadzenie osobistego archiwum z inspiracjami i ciekawymi formami wizualnymi, które w przyszłości mogą okazać się natchnieniem do stworzenia konkretnego projektu. Takie podejście zachęca do czerpania inspiracji nie tylko z gotowych elementów czy bibliotek dostępnych w Internecie, ale przede wszystkim z natury czy świata materii.

Design i formy wizualne powinny wzmacniać funkcję komunikacyjną wizualizacji. Można to robić na wiele różnych sposobów, pokazując i podkreślając spostrzeżenia, hierarchizując informacje czy wspomagając proces czytania. Staranna, rzetelna i dokładna praca nad projektem wizualizacji może pomóc w stworzeniu angażującej więzi z czytelnikiem. Warto spędzać więcej czasu nad szczegółami, dopracowując elementy wizualizacji, nad którą pracujemy oraz zadać sobie pytanie, co można zrobić, aby jeszcze bardziej ją ulepszyć. Według projektantki taka osobliwa troska o detale potrafi przejawić się w wizualizacji i zostać odebrana przez osoby, które na nią patrzą, mniej lub bardziej świadomie. W jej opinii szczegóły wizualne mogą odgrywać ważną rolę w przyciąganiu spojrzenia odbiorcy i przykuwaniu jego uwagi. Dbałość o szczegóły może być mniej lub bardziej świadomie rozumiana przez ludzi patrzących na projekt infografiki, a także mieć wpływ na ich zaangażowanie.

Jeśli jesteś początkującym projektantem, nigdy nie bój się eksperymentowania w procesie projektowym. Poprzez eksperymentowanie z formami graficznymi masz możliwość tworzyć niestandardowe wizualizacje, realizować własne koncepcje, a także odkrywać zupełnie nowe podejście do tematu. Dzięki nieszablonowemu podejściu do projektowania możesz dojść do stworzenia oryginalnej formy przekazania informacji lub wybranej historii. Oderwanie się od standardowego myślenia o danym temacie daje również możliwość uzyskania nowego, świeżego punktu widzenia. Aby osiągnąć taki efekt, warto od czasu do czasu odsunąć się od projektu, który realizujemy i wykonać zupełnie inną czynność. Czasami doświadczenie poza projektowej rzeczywistości daje nam możliwość poszerzenia swojego postrzegania lub wysnucia zupełnie nowych wniosków. Często chwilowa przerwa w pracy nad danym projektem daje nam również możliwość nabrania do niego dystansu, co tworzy nową przestrzeń do głębszego zrozumienie tematu. Federica Fragapane uwielbia czerpać inspirację z kształtów i obrazów pochodzących z innych światów i branż: fotografii, natury, obrazów czy rzeźb. To pomaga jej w próbie zaprojektowania czegoś zupełnie odmiennego i pozwala nadać pracy unikatowy styl. Każde dzieło realizowane z otwartością na eksperymentowanie ma potencjał, aby stać się niepowtarzalne i wzbudzać większe zainteresowanie odbiorcy. 

Największe błędy w projektowaniu infografik i wizualizacji danych

Jednym z podstawowych ​​błędów jest tracenie z oczu czytelników (w przypadku infografik tworzonych na potrzeby magazynów, czasopism czy gazet) lub odbiorców projektu. Pracując nad złożonymi wizualizacjami, należy je dokładnie sprawdzić, pytając o zdanie testowych odbiorców, nawet jeśli mieliby to być członkowie najbliższej rodziny. Może to okazać się bardzo pomocne, biorąc pod uwagę, że nie są oni ekspertami od wizualizacji danych. Ich uwagi mogą wpłynąć na poprawę projektu wizualizacji, która dzięki ich spostrzeżeniom, stanie się bardziej zrozumiała dla większej liczby osób. Z tego powodu, jeśli będzie to konieczne, równie ważne jest zaprojektowanie czytelnej legendy i przetestowanie jej na kilku odbiorcach.

Jak znaleźć więcej informacji o tej projektantce?

Wpisanie samego imienia i nazwiska projektantki nie doprowadzi nas do satysfakcjonujących wyników wyszukiwania. Żeby dotrzeć do bardziej sprecyzowanych informacji, warto rozszerzyć frazę, którą wpisujemy w okno wyszukiwarki. Jeśli chcesz dotrzeć do wystąpień lub szkoleń, które prowadzi projektantka, wpisz: „Federica Fragapane speaker” lub „Federica Fragapane workshop”. Jeśli natomiast chcesz dotrzeć do jej projektów, wizualizacji lub infografik, wpisz w okno wyszukiwarki graficznej konkretną frazę: „Federica Fragapane infographics”. Jeśli jednak wolisz skorzystać z gotowego wykazu zasobów internetowych, zapoznaj się z przygotowanymi przez nas opcjami poniżej.

 

Polecane frazy pod wyszukanie bieżących informacji

Ogólne informacje: Federica Fragapane infographic designer

Projekty infografik: Federica Fragapane infographics (Szukaj w widoku Grafiki / Google) 

Szkolenia / warsztaty: Federica Fragapane workshop

Dowiedz się więcej

 

Infografika to branża indywidualistów i wyjątkowych osobowości. Jeśli chcesz poznać więcej liderów infografiki i zobaczyć projekty skutecznych infografik dziennikarskich sprawdź nasze kursy online.