ODKRYWAMY

KATALOG KSIĄŻEK

Publikacje o infografice i wizualizacji danych.

Poniżej znajdziesz zestawienie książek i materiałów, z których korzysta nasza społeczność. Możesz również pobrać wykaz wszystkich publikacji, który jest dostępny w arkuszach Google.  Jeśli znasz pozycje, które nie zostały ujęte w wykazie możesz je zgłosić poprzez formularz lub poinformować o tym w Grupie Infografika Polska.

3

Pobierz plik xls zawierający

KATALOG KSIĄŻEK

.

BEZPŁATNE ROZDZIAŁY

Materiały o infografice lub dziennikarstwie wizualnym, które są udostępniane przez autorów bezpłatnie. Po kliknięciu na okładkę wybranej publikacji w nowej zakładce zostanie otwarty materiał w formacie pdf.

PUBLIKACJE O INFOGRAFICE

Pozycje, które traktują o zagadnieniu infografiki. Mogą być pomocne w trakcie pisania artykułu, pracy naukowej lub zgłębienia wiedzy. W tych publikacjach znajdziesz więcej teorii niż przykładów samych infografik. Albumy z infografikami zostały wydzielone w osobnej części.

Infographics For Dummies

Justin Beegel MBA, The Infographic World Team

The Power of Infographics

Mark Smiciklas

Informotion: Animated Infographics

Tim Finke, Sebastian Manger

Pobierz plik xls zawierający

KATALOG KSIĄŻEK

.

PUBLIKACJE PO POLSKU

Wykaz artykułów i krótkich form, które traktują o infografice. W większości przypadków infografika stanowi tylko fragment publikacji. Zazwyczaj jest to w formie jednego rozdziału lub krótkiego artykułu. W zależności od charakteru publikacji możemy zobaczyć różne podejścia: dziennikarskie lub marketingowe ujęcie infografiki. 

Biblia Dziennikarstwa

Pozycja zawiera rozdział o nazwie “Zrozumieć Infografikę”. Autor rozdziału: Lecha Mazurczyka.

2+3D - Sebastian Sikora - artykuł

Numer z kwietnia 2015. Kwartalnik zawiera artykuł pt. „Wizualizacja danych czy infografika?” Autor: Sebastian Sikora

Podręcznik do Content Marketingu

Zawiera definicję infografiki i zastosowanie w ujęciu marketingowym.

Infografika: Krótki poradnik

Autor: Wawrzyniec Święcicki

Creative Writing

Piotr Lewandowski

Gatunki dziennikarskie

K.Wolny-Zmorzyński
A.Kaliszewski
W.Furman

Gatunki dziennikarskie wyd.2

K.Wolny-Zmorzyński
A.Kaliszewski
W.Furman

Fotograficzne gatunki dziennikarskie

Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Prasowe gatunki dziennikarskie

K. Wolny-Zmorzyński
A.Kaliszewski
J.Snopek
W.Furman

 

Media i dziennikarstwo internetowe

Autor: Leszek Olszański

Dziennikarstwo internetowe

Autor: Leszek Olszański

Gry informacyjne

Przekład: Joanna Gilewicz

Dziennikarstwo i Media 4

Rozdział pt „Do licha! Ileż tu informacji!” Autor: K. Bałuk

Infografika w prasie i Internecie

Autor: Przemysław Szews

Pobierz plik xls zawierający

KATALOG KSIĄŻEK

.

ALBUMY Z INFOGRAFIKAMI

Zbiory infografik lub wizualizacji danych. Albumy te mogą być pomocne pod szukanie inspiracji do projektowania infografiki. Minusem większości albumów jest fakt, że zawierają opisy poszerzające wiedzę o temacie infografiki, ale rzadko kiedy mówią o tym, jak powstawała dana infografika.

Polski album z infografikami

W 2019 roku został wydany album “Infografika – Wiedza w obrazach” wydana przez wydawnictwo BOSZ. Album zawiera infografiki, które zostały zaprojektowane przez Polską Grupę Infograficzną. Przedstawione projekty wybrano spośród prawie 3000 infografik, które były tworzone dla wielu krajowych i zagranicznych firm, instytucji i wydawnictw. Album zawiera zbiór infografik jednak nie znajdziesz w nim informacji o samym procesie ich projektowania. Jest to bardziej kompendium wiedzy o świecie i wybranych tematach wyrażonych w formie wizualnej. 

Infografika. Wiedza o obrazach

Przykładowa rozkładówka

Infografika. Wiedza o obrazach

Przykładowa rozkładówka

Obcojęzyczne albumy z infografikami

Większość albumów z wykazem infografik została wydana w języku angielskim, hiszpańskim, niemieckim lub chińskim. Albumy te zazwyczaj nie zawierają informacji opisowych o procesie powstawania infografik. Infografiki są w języku, w którym powstały a ewentualne rozszerzenia i opisy o tematyce, o której traktuje dana infografika pojawiają się w języku angielskim. 

Pobierz plik xls zawierający

KATALOG KSIĄŻEK

.

KATALOGI I MAGAZYNY

Wartościowym źródłem pozyskiwania wiedzy są magazyny dla infografików. Wśród polecanych magazynów są: hiszpańskie katalogi z konferencji Malofiej Graphics i niemiecki magazyn InGraphic. Hiszpańskie katalogi podsumowują coroczne konferencje Malofiej – Infographic World Summit.

MAGAZYN INGRAPHIC

KATALOGI MALOFIEJ

Pobierz plik xls zawierający

KATALOG KSIĄŻEK

.

ALBUMY DLA DZIECI

Przez wielu wydawców hasło „infografika” jest stosowane w tytule wyłącznie jako zabieg marketingowy. Niestety wiele z tych realizacji jest na bardzo niskim poziomie projektowym. Realizacje te przypominają wizualne rebusy, które trudno szybko zinterpretować i nie mają zbyt wiele wspólnego z wizualną opowieścią. Znalazły się w tym katalogu jako pozycje, których NIE warto kupować. 

Human Body Infographics

Harriet Brundle

Animals Infographics

Harriet Brundle

Weather Infographics

Harriet Brundle

Space Infographics

Harriet Brundle

The Natural World

Jon Richards

The Human World

Jon Richards

The Human Body

Jon Richards

Planet Earth

Jon Richards

Infographics, Grade 1

Carson Dellosa

Infographics, Grade 2

Carson Dellosa

Infographics, Grade 3

Carson Dellosa

Infographics, Grade 4

Carson Dellosa

Infographics, Grade 5

Carson Dellosa

Infographics, Grade K

Carson Dellosa

Infographic Guide to Sports

Daniel Tatarsky

Pobierz plik xls zawierający

KATALOG KSIĄŻEK

.

WIZUALIZACJA DANYCH

Pozycje o wizualizacji danych i informacji.  

Knowledge is Beautiful

David McCandless
Album z wizualizacjami danych.

Information is Beautiful

David McCandless
Album z wizualizacjami danych.

Knowledge is Beautiful

David McCandless
Album z wizualizacjami danych.

The Visual Miscellaneum

David McCandless
Album z wizualizacjami danych.

Visualize This

Nathan Yau

Data Visualisation

Andy Kirk

Data Flow 2

Robert Klanten

Design for Information

Isabel Meirelles

Visual Insights

Katy Börner, David E. Polley

Infographics Designers' Sketchbooks

Steven Heller, Rick Landers

Pobierz plik xls zawierający

KATALOG KSIĄŻEK

.

BAZY PUBLIKACJI

Wykaz baz publikacji o infografice i wizualizacji danych. 

Information is beautiful

Baza książek

Good Reads

Baza książek

społeczność

Dołącz do Grupy Infografika Polska

Dołącz do Grupy Infografika Polska na platformie Facebook. To ekosystem wsparcia i wzrostu dla infografików w Polsce, w którym zgłębiamy tajniki skutecznej infografiki.

Pobierz plik xls zawierający

KATALOG KSIĄŻEK

.

Witaj w miejscu, gdzie znajdziesz materiały stworzone z pasją do infografiki. Projekt Infografika Polska jest realizowany przez Institute of Infographics Sp. z o.o.

DLA KURSANTÓW

Grupa Infografika Polska

NASZE PRODUKTY

Webinary

Kursy online

Instytut Infografiki

KONTAKT

Napisz do nas

e: biuro@infografikapolska.pl

Korzystanie z serwisu Infografika Polska oznacza akceptację Regulamiu i Polityki Prywatności. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest Institute of Infographics Sp. z o.o., NIP 5170416682, REGON: 389003089, KRS: 000090265. W każdej chwili masz dostęp do podanych danych oraz możesz je poprawiać, zmieniać, usuwać. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, ale niezbędne do: kontaktu z Tobą, zapisu na newsletter, dostarczenia produktów cyfrowych, realizacji usług; kursu online, webinaru lub szkolenia.