Dzisiaj dzień na weryfikację definicji INFOGRAFIKI w ujęciu marketingowym. Na uwagę zasługuje definicja przedstawiona w książce „Podręcznik do CONTENT MARKETINGU”.

W tej pozycji pojawiają się 2 definicje infografiki – jedna krótsza, która jest na końcu książki w słowniku pojęć dot. content marketingu. Druga natomiast jest zdecydowanie dłuższa i znajdziemy ją w rozdziale pt. „Narzędzia content marketingu”. 

Autorzy książki prezentują również wykaz mocnych i słabych stron infografiki. Zawarli także informacje o dobrych i złych praktykach i sposoby mierzenia wpływu infografik. Poniżej opinie autorów w odniesieniu do roli infografiki w content marketingu. W ramce po prawej stronie dołączam moje uwagi względem porad ekspertów.

Warto zaznaczyć, że autorzy są specjalistami w dziedzinie Content Marketingu, a nie w projektowaniu infografiki. Oczywiście cudem rozmnożenia moje dygresje zajmują więcej miejsca niż teksty z książki, bo przecież poczucie odpowiedzialności za zagadnienie infografiki w Polsce nie pozwala ująć mi tego krócej. Zapewniam jednak, że jest o co walczyć i czego bronić.

Mocne strony

 • Bardziej prawdopodobne jest, że dana osoba przeczyta infografikę niż artykuł tekstowy,
 • Uczy i informuje w bardzo atrakcyjny sposób,
 • Buduje świadomość marki i jest dużo tańsza niż standardowe kampanie marketingowe online,
 • Pomaga poprawić SEO,
 • Przedstawia wiele informacji na małej powierzchni

Pod względem odbioru infografiki pojawia się słowo czytać. Wśród projektantów infografiki wiele lat toczy się spór o to czy infografiki  czyta się czy ogląda. To na pewno zależy od formy projektu. Jeśli w projekcie będzie przerost treści nad formą graficzną wtedy faktycznie mamy do czynienia z procesem czytania. 

Jeśli natomiast większy % powierzchni infografiki będzie zajmować warstwa wizualna to możemy ją oglądać. Druga opcja jest zdecydowanie lepsza i wpływa na skuteczność infografik. Wtedy właśnie mamy do czynienia z przesunięciem przekazu na poziom wizualny dzięki czemu nie będzie pojawiać się bariera językowa.

Słabe strony

 • Może przeszkadzać w odbiorze (artykułu),
 • Dane i liczby mogą być przytłaczające,
 • Czytelnicy samodzielnie interpretują dane,
 • Dla niektórych może wyglądać zbyt dziecinnie,
 • Może zniekształcać dane

Określenie „może wyglądać zbyt dziecinnie” wskazuje na infografiki wykonywane w określonej stylistyce. Pamiętajmy, że infografika to potężna dziedzina, w której pojawia się wiele stylów infografik. Przykładem mogą być foto-infografiki, które absolutnie NIE wyglądają na dziecinne. Kolejny punkt „może zniekształcać dane” wskazuje bardziej na poziom osoby, która projektuje infografikę.

Jeśli poziom umiejętności wizualizacji danych projektanta jest na niskim poziomie, wtedy faktycznie infografika może zostać źle zaprojektowana. Nie można jednak zakładać, że infografika zniekształca dane. Jeśli jest zaprojektowana we właściwy sposób i w ścisłej korelacji z tematem podejmowanym w artykule, wtedy staje się jego dopełnieniem.

Dobre praktyki

 • Interesujący temat,
 • Chwytliwy tytuł,
 • Dużo tabel i statystyk,
 • Promocja w mediach społecznościowych
 

Tutaj pojawia się określenie, które wywołuje u mnie lekki dreszczyk emocji: „dużo tabel i statystyk”. O ile Panowie się nie pomylili i świadomie dali to do sekcji „Dobre praktyki” to zdecydowanie się z tym NIE zgadzam.

Dużo tabel i statystyk to zagadnienie, które idzie bardzo mocno w WIZUALIZACJĘ DANYCH, a nie dobrych praktyk z zakresu INFOGRAFIKI. Tabele i statystyki powinny właśnie zostać przełożone na lżejszą wersję wspartą komunikatem wizualnym.

Złe praktyki

 • Zbyt dużo tekstu
 • Nieciekawe tło
 • Brak promocji
 • Zbyt szczegółowe informacje

Jak zmierzyć wpływ?

 • Linki zewnętrzne
 • Odsłony strony, na której jest infografika
 • Udostępnienia na portalach społecznościowych
 • Czas spędzony na stronie

„Nieciekawe tło” – należy pamiętać, że tło nie może przytłaczać. Mnóstwo genialnych infografik powstało na czystych tłach, które nie zakłócają odbioru. To stwierdzenie może zachęcić projektantów do każdorazowego stosowania tematycznego tła. Nie jest to koniecznością ani zasadą, której trzeba się trzymać.

„Bardzo szczegółowe informacje” – zostało tutaj wskazane jako coś złego. Myślę, że Pan Karl Gude, który ma wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu szczegółowych infografik dla Newsweeka mógłby mieć odmienne zdanie. To tak na prawdę zależy od rodzaju infografiki i jej celu. Jeśli celem jest dokładne przedstawienie złożonego zagadnienia, wtedy szczegółowa infografika jest koniecznością. 

Zakończę opinią Rafała Dubrawskiego, która jest podsumowaniem przytaczanego rozdziału Infografika – narzędzia content marketingu. W tym przypadku nie wymaga to mojego komentarza z racji, że zgadzam się z tą opinią w 100%.

Angażująca infografika powinna opowiadać historię. Lubimy odkrywać, dochodzić do pewnych rzeczy sami, a wyłapanie kontekstu i tego, co autor miał na myśli, potrafi dawać dodatkową satysfakcję. Infografika nie powinna sprzedawać, ale przemawiać. Zestaw swobodnie i bez związku rozrzuconych liczb, zalet firmy czy informacji o tym, ile posiada ona punktów obsługi w kraju, nie angażuje.

Wciągnąć odbiorcę można natomiast opowieścią o człowieku, który ma realny problem, taki sam jak ktoś, do kogo infografika trafia. Inspirujące są przykłady, case studies. Pokazując w kolejnych segmentach materiału, przez jaki przechodzi proces, z czym trzeba się mierzyć, zanim ostatecznie uda się znaleźć rozwiązanie w określonej kwestii, można przy okazji wskazać niezobowiązujące nawiązanie do tego, co oferujemy.

Obok uniwersalnych rad znajdą się wówczas w materiale punkty statyczne z naszymi produktami lub usługami. Wspominając o nich przy okazji, podsumowując je jako sugerowaną możliwość. a nie jedyny słuszny wybór, znacznie trafniej przemówimy do wyobraźni. Szczególnie, jeśli zachowamy stosowną proporcję tekstów do elementów wizualnych – gdy tylko jest to możliwe, lepiej poszczególne kroki przedstawić graficznie niż opisowo.

Wszak rozwijanie percepcji wizualnej towarzyszy ludzkości od samego początku jej istnienia, a pismo jest stosunkowo młodszym nabytkiem wymagającym nieporównywalnie bardziej złożonego i mniej naturalnego przetworzenia w ludzkim mózgu. Stąd stare powiedzenie, że jeden obraz może zastąpić tysiąc słów.

Rafał Dubrawski

manager ds. generowania leadów, Lead Generator

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.