Spis treści publikacji pt. „Cool Infographics”.

Tytuł: „Cool Infographics”
Autor: Randy Krum
Wydawca: John Wiley & Sons
Data wydania: 2013-10-28
Język: Angielski
Liczba stron: 368

Spis treści

Spis treści / Table of contents

  1. THE SCIENCE OF INFOGRAPHICS / 1

Information Overload / 9 

The Rise of the Informavore / 9 

The Rise of Big Data / 11 

Why Infographics Work / 14 

Pattern Recognition / 15 

The Language of Context / 16

The Picture Superiority Effect / 20 

The Art of Storytelling / 27 

Introduction/Foundation / 28 

Ah-Ha! The Main Event / 28 

Conclusion/Call-to-action / 29 

Media Formats of Infographics / 31 

Static Infographics / 31 

Zooming Infographics / 34 

Clickable Infographics / 37 

Animated Infographics / 42 

Video Infographics / 45 

Interactive Infographics / 48 

Final Thoughts / 52

  1. ONLINE INFOGRAPHICS / 57

Vertical Versus Horizontal Layouts / 58 

Types of Online Infographics / 67 

Informative Infographics / 69 

Persuasive Infographics / 71 

Visual Explanations / 78

Infographic Advertisements / 83 

PR Infographics / 88 

Infographic Posters / 90 

Intellectual Property Issues / 98 

Copyright / 98 

Creative Commons / 100 

Trademarks and the Fair Use Doctrine / 103 

Images and Illustrations / 105 

AIGA, the Professional Association for Design / 107 

Should You Copyright Your Infographic? / 107 

Final Thoughts / 108 

  1. Infographics and SEO / 113 

The Search Engine Challenge / 15 

The Objective of SEO / 118 

The Link Bait Challenge / 119 

It’s All About Relevance / 123 

Online Lifespan / 126 

Infographic Release Strategy / 135 

Landing Pages / 135 

Self-promotion / 148 

Promotion, Publicity, and Outreach / 155 

Final Thoughts / 169

  1. Infographic Resumes / 173 

Key Benefits / 180 

What’s the Risk? / 180 

Designing an Infographic Resume / 181 

Timeline Designs / 183 

Relative Experience Designs / 187 

Geographic Designs / 190

Company Logos and Icons / 192 

Software Application Logos / 201 

Using an Infographic Resume / 204 

Job Application Systems / 204 

Standalone Infographic Resume / 205 

Combined Infographic Resume Design / 208 

Publishing Infographic Resumes Online / 210 

Designing Infographic Resumes for Print / 211

Infographic Resumes on the iPad (or Tablet) / 215 

Infographic Resume Design Tools / 217 

All About You / 228

  1. Internal Confidential Infographics / 233 

Improving Internal Communications / 234 

The Fear of Confidential Information / 236 

Ideas for Visualizing Internal Data / 238 

Budgets / 238 

Sales and Profit Data/ 244 

Business Processes / 246 

Strategies / 251 

Better Presentations Using Infographics / 259 

Final Thoughts / 268

  1. DESIGNING INFOGRAPHICS / 271 

Be Accurate / 272 

Visualizing Area / 274 

Pick a Good Topic / 281 

Trending Topics / 281 

Controversial Topics / 282 

Search for Prior Art / 282

  1. Design Resources / 305 

Desktop Software Tools / 306 

Vector Graphics / 306 

Image Editing / 314 

Online Data Visualization Tools / 317 

Finding Data Online / 328 

Online Infographics Design Sites / 330 

Reading List / 337 

Index / 339

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.