Spis treści publikacji pt. „Gatunki dziennikarskie”.

Tytuł: „Gatunki dziennikarskie”
Autorzy: K.Wolny-Zmorzyński, A.Kaliszewski, W.Furman
Wydawca: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
Data wydania: 2006-05-01
Język: Polski
Liczba stron: 208

Spis treści

Spis treści / Table of contents

Wstęp / 9 

Rozdział I. Kazimierz Wolny-Zmorzyński Andrzej Kaliszewski 

Podstawowe pojęcia oraz problemy dotyczące rodzajów i gatunków dziennikarskich / 13

 1. Gatunki dziennikarskie a prawda obiektywna / 13

1.1. W miarę możliwości obiektywnie / 13

1.2. Asertoryczność / 15

 1. Wyznaczniki prasowości na tle wyznaczników literackości / 17

   

 2. Znaczenie pojęć rodzaju i gatunku na przykładzie literatury / 19

   

 3. Rodzaje i gatunki dziennikarskie częścią piśmiennictwa i mediów / 21

   

 4. Rodzaje i gatunki dziennikarskie w ujęciu teorii znaku i teorii komunikowania / 24

   

 5. Rodzaje i gatunki dziennikarskie / 26 

6.1. Rodzaje – ile ich jest? / 26

6.2. Podział szczegółowy rodzajów na gatunki / 31

 1. Pytania i zagadnienia kontrolne / 35 

Rozdział II. Kazimierz Wolny-Zmorzyński Andrzej Kaliszewski 

Gatunki informacyjne / 36

 1. Wzmianka (flash, news) / 36

   

 2. Notatka (informacja, infotainment) / 37

   

 3. Infografia / 40

   

 4. Infografika (mapy, tabele, wykresy) / 40

   

 5. Zapowiedź / 40

   

 6. Fait divers / 41

   

 7. Sprawozdanie / 42

   

 8. Relacja / 43

   

 9. Raport / 46

   

 10. Korespondencja / 47

   

 11. Życiorys (sylwetka, portret, postać, główka) / 49

   

 12. Przegląd prasy / 51

   

 13. Reportaż fabularny / 52

13.1. Historia / 52

13.2. Definicje i podziały / 56

13.3. Feature – szkic reportażowy / 77

13.4. Przyszłość reportażu fabularnego / 82

13.5. Blogi reportażowe / 82

 1. Pytania i zagadnienia kontrolne / 84

Rozdział III. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski 

Gatunki publicystyczne / 85

 1. Artykuł / 85

   

 2. Artykuł wstępny / 86

   

 3. Reportaż problemowy (publicystyczny) / 87

   

 4. Felieton / 88

   

 5. Komentarz / 94

   

 6. Recenzja / 97

6.1. Definicje / 97

6.2. Typologia recenzji / 98

 1. Esej / 102

7.1. Definicje, historia, podziały / 102

7.2. Typologia eseju / 104

 1. Dziennik / 107

   

 2. Powieść w odcinkach / 107

   

 3. Nekrolog (wspomnienie, pożegnanie) / 108

   

 4. Pytania i zagadnienia kontrolne / 109

Rozdział IV. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski 

Gatunki pograniczne / 110

 1. Wywiad / 110

   

 2. Dyskusja / 117

   

 3. Debata / 118

   

 4. List do redakcji / 118

   

 5. Odpowiedź na list do redakcji / 119

   

 6. Hipertekst / 119

   

 7. Czat / 122

   

 8. Pytania i zagadnienia kontrolne / 123 

Rozdział V. Wojciech Furman

Gatunki dziennikarskie w praktyce redakcyjnej / 124

 1. Spojrzenie z redakcji / 124

1.1. Podział ról / 127

1.2. Pomysły i dyskusja / 129

1.3. Adiustacja / 130

1.4. Weryfikacja / 134

1.5. Kompozycja / 137

 1. Po co jest gazeta? 138 

2.1. Obiektywizm 140

2.2. Społeczna odpowiedzialność / 142

2.3. Demokratyczne uczestnictwo / 144 

2.4. Modele współczesnego dziennikarstwa / 146

 1. Gazeta ze znakiem jakości / 147

3.1. Nadzór i krytyka / 149

3.2. Rzecznik praw czytelników / 150

3.3. Kwalifikacje dziennikarzy / 152

3.4. Klimat współpracy / 154

3.5. Koszt jakości / 156

3.6. Medium wizualne / 158

 1. Marketing redakcyjny / 160

4.1. Narzędzia marketingu / 161

4.2. Grupy docelowe / 163

4.3. Badanie rynku / 166

4.4. Redakcyjne public relations / 168

4.5. Dodatki i kupony / 171

4.6. Sponsoring redakcyjny / 172

4.7. Pułapki marketingu / 173

 1. Pytania i zagadnienia kontrolne / 174

Rozdział VI. Andrzej Kaliszewski

Gatunki dziennikarskie a język / 175

 1. Zawód czy misja? / 175

   

 2. Pojęcia stylu i stylistyki, odmiany stylu / 178

   

 3. Style indywidualne i typowe funkcjonalne a dziennikarstwo / 183

   

 4. Błędy stylistyczne a błędy poprawnościowe / 184

   

 5. Typowe błędy i wykolejenia – zagrożenia dla stylu dziennikarskiego / 185

   

 6. Styl nagłówków / 187

   

 7. Błędy poprawnościowe w tekście dziennikarskim / 188

7.1. Błędy semantyczne / 189

7.2. Błędy słowotwórcze / 191 

7.3. Błędy fleksyjne / 192

7.4. Błędy frazeologiczne / 194 

7.5. Błędy składniowe / 194

7.6. Błędy interpunkcyjne / 195 

7.7. Błędy ortofoniczne / 197

 1. Podsumowanie / 197

   

 2. Pytania i zagadnienia kontrolne / 198

Zamiast zakończenia / 199

Bibliografia / 200

Indeks / 205

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.