Spis treści publikacji pt. „Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis”.

Tytuł: „Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis”
Autor: Stephen Few
Wydawca: Analytics Press
Data wydania: 2009-04-01
Język: Angielski
Liczba stron: 329

Spis treści

Spis treści / Table of contents

PREFACE TO THE SECOND EDITION / IX
INTRODUCTION / 1
We Have a Skills Problem / 1
The Nature of Data and Data Processing / 6
The Nature of Signals / 7
The Approach of this Book / 9
PART I BUILDING A FRAMEWORK FOR VISUAL DATA SENSEMAKING / 11

1. THE MEANING AND HISTORY OF DATA VISUALIZATION / 15
Meanings of the Term Visualization / 15
A Brief History of Data Visualization / 16

2. PREREQUISITES FOR DATA SENSEMAKING / 21
Aptitudes and Attitudes / 21
Domain Knowledge / 26
Multidisciplinary Thinking / 26
Traits of Useful Data / 29

3. THINKING WITH OUR EYES / 33
The Power of Visual Perception / 33
How Visual Perception Works / 35
Using Knowledge of Perception to Create Effective Visualizations / 36
Making Abstract Data Visible / 38
Overcoming the Limits of Memory / 52
The Building Blocks of Data Visualization / 55

4. VISUAL DATA SENSEMAKING INTERACTION AND NAVIGATION / 59
Interaction / 59
Navigation / 87

PART II GETTING THE LAY OF THE LAND / 97
Data Vistas / 97
Context, Context, Context / 101
Data Fitness / 103
Variation and Relationships / 104

5. VARIATION WITHIN CATEGORICAL VARIABLES / 107
Ranking and Part-to-Whole Relationships / 107
Graphs of Counts, Sums, and Averages / 109
Other Graphs for Ranking and Part-to-Whole Relationships / 119

6. VARIATION WITHIN QUANTITATIVE VARIABLES / 125
Distribution Relationships / 125
Normal Distributions / 128
The Nature of Randomness / 133
Non-Normal Distributions / 134
Homogeneity and Heterogeneity / 137
Means and Medians / 137
Graphs for Examining a Single Distribution / 141
Graphs for Examining Multiple Distributions / 148
Exploring Distributions – An Example / 162

7. VARIATION ACROSS SPACE / 165
Spatial Relationships / 165
Visualizations for Spatial Sensemaking / 165
Encoding Values in Space / 168
Comparing Spatial Values within Categories, including Time / 173

8. VARIATION THROUGH TIME / 177
Time-Series Patterns / 177
Line Graphs for Examining Time-Series Patterns / 178
Graphs for Special Circumstances / 187
Time-Series Techniques and Best Practices / 192

9. RELATIONSHIPS AMONG QUANTITATIVE VARIABLES / 203
Quantitative Co-relationships / 203
Correlation and Causation / 204
Key Characteristics of Correlations / 206
Scatter Plots for Viewing Two Quantitative Variables / 210
Summarizing Correlations with Lines / 212
Scatter Plot Best Practices / 214
Resistance Is Not Futile / 222
Curvy Models / 225
Transformations / 227
Regression Analysis / 228
Table Lens Displays for Viewing More than Two Quantitative Variables / 230

10. RELATIONSHIPS AMONG CATEGORICAL VARIABLES / 235
Visual Crosstabs / 235

11. RELATIONSHIPS AMONG MULTIPLE VARIABLES AND PERSPECTIVES / 239
Multi-perspective Views / 239
Multivariate Relationships / 247

PART III SEPARATING SIGNALS FROM THE NOISE / 253
12. AN INTRODUCTION TO STATISTICAL PROCESS CONTROL / 255
Processes and How They Speak / 255
Wishing Won’t Make It So / 256
Homogenous Enough for Signal Detection / 257
Long Enough and Often Enough for Signal Detection / 257
Signals in Variation through Time / 258
Adaptations of Statistical Process Control / 265
EPILOGUE – WISDOM IN THE AGE OF INFORMATION / 281
APPENDICES
Appendix A: Adjusting for Inflation in Excel / 283
Appendix B: Creating Quantile Plots in Excel / 285
Appendix C: Creating XmR Charts in Excel / 289
BIBLIOGRAPHY / 293
INDEX / 297

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.