Pod koniec października 2017 Pracownia Grafiki Informacyjnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu organizuje warsztaty infograficzno-prawne. Do udziału w warsztatach zaprasza zarówno prawników jak również grafików zainteresowanych propagowaniem tematyki prawnej za pomocą infografiki.

Warsztaty infograficzno-prawnek UAP

Celem warsztatów jest stworzenie okazji do współpracy grafików i prawników oraz znalezienie graficznej formy przekazu dla treści związanych z prawem. Efektem warsztatów będzie stworzenie 12 infografik, z których każda będzie objaśniać istotę jednego z praw konstytucyjnych. W założeniu organizatorów, infografiki posłużą do stworzenia kalendarza, propagującego wiedzę na ten temat. Każdy projekt będzie powstawał w małym zespole złożonym z 1 lub 2 prawników oraz 2 młodych grafików.

Nadzór merytoryczny nad pracami sprawował będzie zespół złożony z pracowników Pracowni Grafiki Informacyjnej Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP oraz Katedry Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Realizację projektu zaplanowano w następujących pięciu etapach:
1 / Nabór na podstawie zgłoszeń prawników i grafików z całej Polski,
– graficy — portfolio (PDF 5 prac, max 150 MB),
– prawnicy — list motywacyjny.

Zgłoszenia należy dokonać do 5 października 2017 r. Wyboru kandydatów dokonamy do 10 października 2017 r., o czym poinformujemy drogą mailową.

2 / Pierwsze spotkanie warsztatowe, utworzenie zespołów, prezentację założeń, początek wspólnej pracy, dyskusję nad koncepcjami zaplanowaliśmy w dniach: 23 i 24 października, w godz. 10—18, UAP w Poznaniu.

3/ Praca zdalna grafików w porozumieniu z ekspertami, ew. pomoc kadry UAP i UAM — w okresie między spotkaniami na warsztatach.

4 / Drugie spotkanie warsztatowe, wspólna praca, prezentacja projektów, dyskusja, w terminie: 20 i 21 listopada, w godz. 10—16, UAP w Poznaniu.

5 / Zakończenie prac i przygotowanie projektów do publikacji początek grudnia 2017 r.

Cykl infografik obejmować będzie następujące tematy dotyczące konstytucyjnych praw i wolności osobistych:

1 / Prawo do ochrony życia

2 / Nietykalność osobista i wolność osobista

3 / Prawo do obrony i domniemanie niewinności

4 / Prawo do równego traktowania przez władze

5 / Prawo do sądu

6 / Prawo do prywatności

7 / Wolność komunikowania się

8 / Nienaruszalność mieszkania

9 / Prawo do informacji

10 / Wolność poruszania się

11 / Wolność sumienia i religii

12 / Wolność wyrażania poglądów

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zaprasza do współpracy grafików i prawników, zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych form komunikacji społecznej, tworzeniem infografiki jako formy przekazu informacji dotyczących kwestii społecznych oraz zainteresowanych upowszechnieniem wiedzy o Konstytucji. Warsztaty są bezpłatne, ale kosztów podróży i pobytu w Poznaniu nie są pokrywane.

Organizatorzy:

☛ Pracownia Grafiki Informacyjnej Wydziału Grafiki i Komunikacji Wizualnej UAP, dr hab. prof. UAP Lucyna Talejko-Kwiatkowska, dr Agata Kulczyk
☛ Katedra Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM, prof. dr hab. Paweł Wiliński

KONTAKT: warsztaty12lekcji@gmail.com

Kreatywne pozdrowienia,

Informacje o artykule

 

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk

Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Data aktualizacji: 27.12.2023 r.
Autor: Zespół Infografika Polska
Redakcja: Natalia Cieślak
Nadzór merytoryczny: Anita Bednarczyk
Korekta: Katarzyna Kamińska
Grafiki: infografikapolska.pl/baza
Źródło informacji: Institute of Infographics
Kontakt z redakcją: info@infografikapolska.pl

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.

Wyrusz z nami w wirtualną podróż do świata infografiki ilustracyjnej i dziennikarskiej!

Nasze kursy o infografice to wirtualna przygoda, w której możesz poczuć się jak prawdziwy odkrywca, eksplorując nieznany dotąd świat. To idealna możliwość poszerzenia swoich horyzontów, bez wychodzenia z domu.