Kluczowe zagadnienie infografiki zostało ujęte w magazynie Computer Arts z maja 2011 roku. To właśnie w tym numerze znajdziesz wartościowe informacje z definicją Margaret Swart z magazynu Wired.

Według autorów artykułu infografika to „hybrydowa forma sztuki”. Już w 2011 roku w Polsce był widoczny znaczny wzrost zainteresowania tą formą prezentacji danych. Infografika wprowadziła ład i porządek do chaosu codziennego życia. Ciągle jesteśmy zasypywani dużą ilością informacji poprzez dostęp do mediów społecznościowych. Grafika informacyjna stała się filtrem, który pomaga odseparować zbędne informację od tych najbardziej kluczowych.

Jeszcze w latach 90tych infografika w Polsce była kojarzona z rysunkami technicznymi z podręczników, mapami i znakami drogowymi. Jednak dzięki wielu zagranicznym wydawnictwom i magazynom ten pogląd sukcesywnie był przełamywany. Magazyny takie jak: „Wired”, „The New York Times” czy „The Guardian” zaczęły wykorzystywać potencjał infografiki poprzez połączenie sztuki z publicystyką. Dzięki temu realizacje infograficzne były zarówno ciekawe wizualnie jak i funkcjonalne.

W magazynie „Wired” o wyborze artysty decyduje charakter artykułu i stopień skomplikowania danych. Margaret Swart udzieliła wywiadu, w którym podkreśla aspekty, które odróżniają infografikę od ilustracji.

Ilustracja wspomaga słowo pisane, podczas gdy infografika – chociaż jest związana z artykułem może funkcjonować niezależnie. Te podziały czasami się rozmywają, ale w momencie, kiedy ilustracja staje się nośnikiem kompleksowej treści, które nie wymagają dopowiedzeń, należy ją traktować jako infografikę.

Margaret Swart

Magazyn Wired

Jest to bardzo ważny czynnik, który został zauważony w latach 2005-2012. Znaczenie „niezależności” infografiki w zagranicznych mediach zaczął dominować jako cel, który należało osiągnąć na poziomie procesu projektowego. Jak już mieliśmy okazję zobaczyć na przykładzie polskich definicji Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego.

Do tej pory ta definicja funkcjonuje w Polsce jako wyznacznik infografiki. Przypomnę, że była tam mowa o infografikach, które „wymienia się je jako tzw. gatunki towarzyszące większej całości, wydzielane na stronie w tekst boksach”. I z takim przeświadczeniem w Polsce spotykamy się do dziś. Do tej pory polskie agencje wydawnicze nie posiadają własnych działów infograficznych, a zlecenia realizują poprzez współpracę z freelancerami. Pisał o tym Lech Mazurczyk w Biblii Dziennikarstwa.

Jak przedstawia dyrektor artystyczna Margaret Swart szczegóły zleceń różnią się w zależności od publikacji, ale zazwyczaj dane potrzebne do realizacji projektu dostarczane są w postaci arkuszy Excela, dokumentów Worda lub odnośników do stron internetowych. W magazynie WIRED o wyborze artysty decyduje charakter artykułu i stopień skomplikowania danych.

W przypadku treści o złożonej naturze szukamy artysty, który rozumie te dane nawet lepiej od nas. (…). W przypadku mniej złożonych projektów możemy się zdecydować na artystę, który nigdy wcześniej nie robił infografiki, ale ma odpowiednie umiejętności i podejście. 

Margaret Swart

Magazyn Wired

Oprócz niezbędnych danych „Wired” dostarcza również wszystkie teksty do artykułu oraz gotowe układy stron i elementy graficzne. I to jest właśnie to, czego brakuje mi przy współpracy z polskimi wydawnictwami. Niestety często zlecają stworzenie infografiki jednak nie dają standardowych wytycznych, które są niezbędne do prawidłowego wykonania infografiki. Myślę, że pod względem kultury pracy i zleceń outsourcingowych mamy jeszcze dużo do nadrobienia.

Pozdrawiam kreatywnie,

Anita Bednarczyk

l

Widzisz błąd w artykule? Zostań naszym bohaterem i poinformuj o tym!